Nkene omaudhano ga li ga ende nuumvo

0
134

Sho Kundana te ku etele oshifo sha hugunina sho 2016, oshimpungu shomaudhano moshifo shika otashi ku etele yimwe yomiinenenima yomaudhano twali twe ku etele muule womvula otwi inekela owa kala noku landula omaudhano moshifo shika.
OKATANGA KOKOOMPADHI-Namibia okwa li a mono ompito yoku unganeka uudhano woCOSAFA moVenduka, Kundana okwa li eku kundaneke kutya South Africa okwa li a sindana po uudhano mbuka, ye Namibia ta sindana po ekopi lyiilusa ndyoka ha li ithanwa Plate Cup.

Otwa li wo twa kundaneke nkene osipana yoYoung Chiefs ya li ya tidha aadhani yawo aakulu mwa kwatelwa Daniel Ashipala “Maldini” na Ferdinard Ndahangwapo. Tigers okwa li a sindana oliha yo NPL 2015-2016, na MTC okwa li hulithapo okukwashilipaleka oliha yokatanga kokoompadhi omumvo guudhano 2016/2017.

ATELETIKA-Ananias Shikongo okwa li asindana oombandi mbali kuudhano woParalympics mboka wa li koRio shaBrazil , Shikongo okwa li a eta ombandi yoshingoli yimwe na yimwe yoshisiliveli,Johanes Nambala naye okwa li wo a sindana ombandi yoshisiliveli.
Mbaka yaali oya li ya fala oombandi dhawo Kombala yoshilongo shUukwaluudhi hoka ya li ya pewa okatana kehe gumwe kOmukwaniilwa Shikongo Taapopi.

UUDHANO WOOSIKOLA-Osekundosikola yEengendjo oya li ya dhengemo osikola yopombanda yaRuacana noku sindana po ekopi lya Old Mutual lyoosikola.

VOLLEYBALL-Namibia okwa li a talelwa po kaanawino yetanga lyokomake mboka ya li ya taakana oshitunda sigo okoNooli hoka ya li ya talele po endiki lyomaudhano lyoAfrican Dream Project ndyoka ta li tonatele uunona mboka wa hala okulandula oshitalenti shoVolleyball.

OONGONYO-Oshiputudhilo sha Kilimandjaro osha li sha mono ekwashilipaleko lya kwata miiti kongesefa yoMvula ndjoka yili kohi yomunangesefa Erastu Mvula sho a li eya pe N$ 100 000 oku unganeka uudhano woongonyo.

Kilimandjaro natango oku li oye awike ena uudhano woongonyo koNooli te shi enditha nawa.
UUKAMBE-Otwa li wo twa kundaneke okuzilila kOnamatanga hoka kwa li oonkambe tadhi matuka pethigathano lyuukambe ekulukulu mOnamatanga lya li lya galukile ishewe mondambo nuumvo olupandu na lu pewe John Shaanika ngoka oye eli thimba yina ongodhi muudhano mbuka.

Oshimpungu shomaudhano muKundana ota shi halele aaleshi yaKundana naaNamibia ayehe Okrismesa ya yambekwa nompolo yomvula ompe 2017, ne ta mu tsikile nokulandula omaudhano moshifo shika nomomvula tu uka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here