Iikutha epunda eta ekele metoto

0
188

KuLoide Jason

ELYAMBALA-Aagongeli yomakende ketoto lyiiyagaya lyaNgwediva moshitopolwa shaShana oya haluthwa kokanona hoka ya adha ke ekelwahi monailona petoto ndyoka Etiyali oshiwike shika.

Justina Mathew omunamimvo omilongo 54 okwa ti omanga ali iipyakidhila ta kongo omandini ge noshowo iilongomwa yimwe mbyoka tayi vulu okulongululwa okwa haluka sho a mono oonyala dhokanona .

“Onda haluka nondali ndi ithana mukwetu ngoka hatu longo naye opo eye a talithe ndje. Na mukwetu okwali a ithana opolisi ndjoka ya tondoka mbala pethimbo,” Mathew a ti ngaaka.

Ota ku tengenekwa kutya omukiintu gumwe okwiikutha epunda ngiika lyali lina oomedhi hamano.
Ashike Mathew okwa ti otashi yemateke noonkondo sho omuntu ta ekelehi omuntu mukwawo omanga pena omandiki ngoka haga ungaunga nuunona mboka inaa wu halika moNamibia.

Okwa kumike aagundjuka mboka taya iyadha monkalo ngaashi ndjoka ya konge manga omakwatho moshigwana omanga inaya ekelahi aanona yawo.

Oya ti shoka tashi kwathele moku shunitha iinima yoludhi nduka pevi ongele aalumentu nayo taya katuka onkatu ndele taya tameke oku konga omapunda gawo omanga kuuyele. “ Ngele aalumentu oye ya puuyelele etaya pula omapunda gawo nena aakiintu nayo otaya tameke okutila oku ekelahi uunona,” a tsikileko ngaaka.

Sho Kundana a popi naalumentu mboka haya hukula iiyagaya ketoto mboka woo nawo yali ya haluka koshikumithilonga shoka oyati kutya yo oya tila okuya koopolisi oku ka hokolola iinima yoludhi ndoka oshoka aapolisi ohaya yolo aantu.

Ashike oyati woo kutya aakiintu naya ilonge okukala yi idhidhimika etaya kala nuunona wawo, inaye wu ekelahi .
“Pamwe okanona hoka oka li taka kakala omuntu a simana moshilongo ihe owe ka ekelahi,” gumwe gwomaalumentu a ti ngaaka. Omukonaakoni gwomudhingoloko melelo lyondoolopa yaNgwediva Penda Kashihakumwa okwa ti kutya shika kashili mondjila oku ekelahi omuntu .

Sigo oompaka okanona haka okatine ka ekelwahi ketoto hoka okutameka momumvo 2015 sigo onuumvo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here