Onooli inayi kalelwa po melelo epe lyaNPL

0
75

KuShipi Elago

OSHAKATI-Elelo epe lya NPL lyopakathimbo onkene lya tsikila noku thindila iitopolwa yimwe moshilongo kongudhi oshoka natango aanambelewa ya hogololwa ya lele okatanga kokoompadhi oya za ashike moVenduka nomErongo.

“Konyala iitopolwa yilwe moshilongo oya kala noku liwa oshipungo ngele ta shi ya kelelo lyokatanga kokoompadhi, naashika osha tsikila oshoka elelo epe otali shi ulike nale”, Hafeni Asino ta ti.

Asino oku uvite kutya ethimbo olya thika opo iitopolwa ayihe moshilongo yi kale yi na aakalelipo melelo lyaNPL oshoka Khomas okwa kala ethimbo ele ta pangele, ngele ota shi ya pokutunga po olutu lwo kulela okatanga kokoompadhi moshilongo.

Okwa ti iitopolwa yilwe wo oya pumbwa okukuthako oongaku opo yi mone ompito melelo lyoliha onene moshilongo.

Okwa ti ke li ompinge naamboka ya hogololwa ashike oku uvite kutya iitopolwa ngaashi Rundu okwa za oosipana mbali dhi li moliha, Oshakati oshina osipana yimwe, Tsumeb oyina osipana ashike ka pu na nando ogumwe aza kiitopolwa ya tumbulwa a ya melelo lyopakathimbo.

Johnny Doeseb, omunashipundi shoNPL okwa li a thigi po oshipundi konima sho a li andopa oku mona omukwashilipaleki gwoliha muule woomweedhi heyali dha piti, pethimbo oliha ya li yina oku tameka muAguste omvula ya zi ko.

JJD okwa li a thigipo oshipundi opamwe nooyakwawo ngaashi Tim Issacks, Lucas Nanyemba,Mabos Vries na Kenneth Gaoseb oshowo Casius Moetie ..

Konima yoshigongi ehuliloshiwike lya zi ko elelo epe lyopakathimbo olya li lya hogololwa ndyoka lya thikama po mu Cosmos Franco (Blue Waters) ngoka oye omunashipundi, Victor Hamunyela (Civics), Ranga Haikali (Black Africa), Evaristo Evaristo (UNAM) na Gabriel Tjombe (Eleven Arrows).

Hafeni Asino ngoka eli omutoloki gwomaudhano oku wete kutya Ranga Haikali oye a li a pumbwa okuninga omunashipundi gwomaudhano gaNPL.
Oshoka okuna ontseyo yomaudhano nondjokonona ye otayi vulu oku nana aakwashilipaleki.

Hafeni Asino Omutoloki gwomaudhano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here