SYM a tseyitha egandjo lyomakopi omape

0
70

KuPinehas Nakaziko

Windhoek – Oshikundaneki sho moshilongo she dhina Simply You Magazine (SYM) osha tseyitha egandjo lyomakopi omape, ‘Lifestyle and Fashion Awards’ ngoka ga tengenekwa ga ka ningwe mokati komvo ngu.

Ndjika onkundana ombwaanawa ku mboka yali ya holoka pe tseyitho neuliko lyoshiithanene shika sha li sha ningilwa po Nice Restaurant and Bar oshiwike sha zi ko, sho mboka ya li po ya li ya holola enyanyu lyawo nomiipala.

Kakele ashike ke tseyitho lyegandjo lyomakopi ngaka, oshifo shika oshali ishewe shi itseyitha pambelelwa, okuza metoto po lya sho momumvo 2015.

Poshituthi shika opwa li ishewe pwa hiwa omitse ominene naanamadhina ngele ta shi ya momainyanyudho gomoshilongo ngaashi Melissa Poulton, Maria Nepembe, Lazarus Shiimi, Sula, Oteya, Loux naD-Naff, oku tumbula po ashike yamwe.

Doris ngoka opo a li a shayina euvathano noDeal Done Records, oye ali omunyanyudhi poshituthi shika sho ali a imbi noku mwenyeka nuungalo we uyali, Selfish naKissing.

Aalongekidhi yoshituthi shika shoku gandja omakopi oya ti oya ningi ondunge opo ya etepo oshituthi shika ongoshitopolwa shokwiinyanyudha sha yooloka noshipe moshilongo. Ishewe oya hala okusimaneka ayehe mboka yeli moshitopolwa shomainyanyudho moshilongo ashihe.

Kakele, kwaa shoka, petseyitho lyoshituthi shika opwa li ishewe pwa gandjwa epandulo ku ayehe mboka yali ya mono ompito ombwaanawa yoku ya kombanda yoshifo shika ngaashi Maria Nepembe, David Mbeha, Gazza nomuyolithi Courage.

Aalongekidhi oya ti ishewe otaya ka gandja oshimaliwa shi thike poo N$ 50 000 ko kategoli hoka ta ka kala kotango. Omakopi ngaka ta ga ka gandjwa ogethike po 19, muu kategoli omwakwatelwa ngaashi omunyandi dhingi omulumentu nomukiintu komumvo, omulumentu nomukiintu ha opala nawa gwokomumvo, omulumentu nomukiintu omunuukwatya uuwanawa gokomumvo, aahokanathani aanamadhina yokomumvo,oshowo omukondi gwiizalomwa dhingi gwokomumvo okutumbula po ashike uukategoli wumwe.

Mboka ya hala okuya mehogololo nomethigathano ndika oya indilwa opo ya kale ya kwatathana pangodhi ko 0814871442 nenge po email simplyyoumagazine@gmail.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here