Omagumbo 132 ga kwathwa koRed Cross

0
224

KuLoide Jason

EKUKU-Ehangano lyOmushigakano Omutiligane lyaNamibia [Red Cross Society of Namibia] olya tondoka onkugo yaamboka ya yelulwa komeya mOshakati nokuya kwathela omakumbatha omanga yeli mootenda moka ya tulululwa.

Shika osha li sha ningwa Omaandaha oshiwike shika sho eefamili 132 dha mono omakwatho ngoka ga zi moombonge dhokupungula dhOmushigakano Omutiligane moNamibia mOshakati. Ehangano ndika ohali kwathele aantu mboka ya mona iihuna ngaashi kefundja, nenge kondjala.

Yimwe yaambyoka ya gandjwa kegumbo kehe oyo, embamba li na omakumbatha gatatu, oothewa dhokwiiyoga 13, oothewa mbali dhokuyoga, otoshe yimwe ndjoka tayi longo wo ya fa oradio noombiga mbali dhokuteleka.

Yimwe ishewe mbyoka yali ya gandjwa ongaashi oshipana shokukangela, okathaila koku yala pevi motenda, uukopi utano, oombele, oonguto noofoloko ntano kehe, uuyaha womuthima utano naamboka wa tentemana utano, oluko, omandini gokukwatela, okayemele nosho wo ongodhi yokutopola motenda.

Mboka yali ya pewa iinima mbika aakalimo yomolukanda lwaShoopala mboka yena omagumbo geli kohi yomeya molukanda moka no ngashingeyi oya tulululwa molukanda lwEkuku konima yopate . Sackinus Angula omukuluntu gwoshikandjo shombonge ya Red Cross mOshana okwa ti mbyoka ya gandja keefamilia dhili 132 otayi ka longithwa kaantu yethike pomathele 474 mboka oyo ya gumwa kefundja ngashingeyi.

Angula okwa tomona ndhika pEkuku pethimbo a topolele aakwashigwana mbaka iinima yawo mbyoka ya taamba nenyanyu.

“Ongushu yiinima mbyoka twa gandja ongekwatho lyopokathimbo oyi thike poondola N$210 600,” Angula a ti ngaaka. Ashike yamwe yomwaamboka ya taama iinima mbyoka oya lombwele Kundana kutya ngaka omagumbo guudha po ya pewa kuRed Cross noya pandula noonkondo. “ Og ndika egumbo lyuudha po! Onda pandula nomaako ga ndje agehe gaali. Oshili ehangano ndika onde li halela ethimbo ele mokukwathela mboka ya dhengwa kiikungulu,”Iita Agrippine gumwe gwo mwaamboka ya mona omakwatho ngaka a popi.

Mootenda moka omuna eefamilia dhi vulithe pu ndatu mu kehe yimwe, molwashoka omahala oga pumba unene noonkondo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here