Ye vule po 20 ya si omeya

0
101

KuLoide Jason

ONGWEDIVA-Aantu ye li omilongo 28 oya si omeya okutameka muJanuali sigo omomasiku omulongo 19 gaMaalitsa nuumvo.

Ayehe mbaka oya si omeya moshitopolwa shaMusati amuke momahala ga yooloka nonando opolisi ya kala noku londodha opo aantu ya lungame oku pita pomahala gena omeya ogendji nomale.Opolisi oya li wo ya kumike aakuluntu opo ya longe aanona nkene omeya ga nika oshiponga.

Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shoka Warrant Officer Lineekela Shikongo okwa lombwele Kundana kutya omwaalu gwaamboka ya si ogundji ogwa huluko momwedhi nguka. Okwa ti onkalo ndjika otayi uvitha nayi unene.

Shikongo okwa ti muMaalitsa amuke omwa si aantu omulongo-14 , moka mu na omukuluntu gwomimvo omilongo 46 nokanona kena omumvo gumwe.

Oshiningwanima oshitalala ooshoka shokanona komimvo ndatu kasi omeya pomukunda Omapopo , moshikandjohogololo shUuvudhiya omanga kali taka dhana poshilambo shomeya nayakwawo.

Okwa ti oshilambo shoka kasha li kokule negumbo nezimo lyanakusa nguka olya tseyithilwa oshiningwanima shika.

Tobias Linus okwa si moshiningwanima shoka sha holoka Osoondaha ya yi.
Omanga Johannes Tutileni gwomimvo omilongo 30 na ye wo asi omeya metale sho omudhimba gwe gwi itsuwa mOsoondana yayi pOnepandulo, ihe nakusa okwali a monika lwahugunina mOlyomakaya ya zi ko.

Omanga mu Februali aantu yahamano oya si omeya momasiku ga yooloka muna omuntu omukuluntu a li ena oomvula omugoyi omanga omushona ena omvula yimwe.

Mu Januali aantu ya hetatu oya li wo yasi omeya moka omuntu omukuluntu ena omimvo omilongo 58 omanga omushona ena omumvo gumwe.

Shikongo okwa galikana oshigwana shi hulithe po okutaaguluka omeya uusiku nokwe shi indile wo opo shi ndungike aanona kombinga yoshiponga shoka hashi vulu oku etwa komeya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here