Meme Queen okwali yina yoyendji – Mbumba

0
324

Amushangandjai gwoSwapo Nangolo Mbumba okwa hokolola nakusa Queen Namundjebo a li yina gwoyendji.
Kuku Queen Elizabeth Mwahangelai Namundjebo okwa mana oondjenda dhe mepipi lyomimvo omilongo 83, Etitano lya yi moshipangelo shepangelo shaShakati , konima yuuwehame wethimbo ele. Moonkundathana naKundana, Mbumba okwa ti meekulu Namundjebo okwali omuntu a yooloka kaantu yalwe molwohole yoshilongo she nokwiimpwiyika naantu ye. Omolwohole ndjika, ye okwa monithwa iihuna kolutu, pamadhiladhilo nopamahupilo, nokuehamekwa kepangelo lyuukoloni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here