Ya tyapula emanguluko pOlundjinda

0
122

KuShipi Elago

OLUNDJINDA-Onyeka yokutyapula emanguluko pomukunda Okathitu Kambanda oya hwama na otayi tsikile nuuyelele mboka pwaana omalimbililo, shika ,osheya puuyelele Etihamano lya ziko sho aanamukunda mbaka ya li yeya pamwe opo ya tyapule oshituthi shoku dhimbulukwa emanguluko lyaNamibia..

Ngaashi shi li omukalo ndjigilile aanamukunda mbaka ina ya tegelela nando olye eya etele etyapulo ashike oya li ya longekidha yoyene oshituthi shika moka ya li yi ithanenemo aayenda.

Omupopi gwesiku Tomas Indji omunashipundi gwo NCCI kuumbangalantu woshilongo okwa li a kuthileko aakalimo yomoshitopolwa embale sho haya dhimbulukwa esiku ndika okuza momumvo-1990 sigo onena.

Indji okwe ya kuthileko kutya iita yoondjembo oya pingenwapo kwaambyoka yokukondjela emanguluko lyopaliko.
Okwa ti emanguluko oya egululile aaNamibia aamati naakadhona omiyelo opo ye etepo omafaneko noku ga tula miilonga ga kwathele oku mangulula oshilongo paliko.

Okwa ti ootatekulu Mandume Ndemufayo ,Iipumbu yaTshilongo , ooHendrik Witbooi, oya li ya kondjo iita iilulu ashike ina ya sholola, nondjoko yuupika oya li ye yi tsikululwa kongundu yomukokoli Presindente nooyakwawo mboka yali yuundula emanya sigo ota li kumuka po mesiku eti-21 Maalitsa 1990.

“Emanguluko lyoshilongo ina li za pokapala kayela omwa kanena oomwenyo dhaaNamibia oyendji onkene ombili ndjika tuna natu yi kwateni nawa oshoka oye etwa kwaamboka ya li ya gandjele oomwenyo dhawo emanguluko onkene na li kwatwe nuukeka.”Indji a galikana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here