Analyse ota tidha oluhepo noongalo

0
25

KuLoide Jason
________________

ONGWEDIVA- Omugundjuka ngoka ena oshitalenti shokwiimba okwa ti ye ita si oluhepo omanga ena ewi ewanawa notali hokitha.
Omunamimvo omilongo 22, omvalele yomOmundaungilo moshitopolwa shaHangwena Erastus Haindongo a tseyika nawa nedhina Analyse moongalo dhe okwa ti nonando oshe mu pula omaziguze okuya po noalubuma ye ndjoka, okwa pondola oku yi eta po kaa pu na nande ekwathelo lyomuhiki ngalo gumwe.
Analyse okwa ti nonando okwa kala ena ohokwe okwiimba naahikingalo yamwe momaimbilo ge oshali oshidigu opo a imbe nayo oshoka kali ena oshimaliwa sho kufuta mboka a hala i imbe nayo.
“Kungame osha kala oshidhigu oku etapo oalbuma ndjoka . Uungalo auhe onda imba mwene inandi kwathelwa nande komuhikingalo gumwe, sha etithwa kompumbwe yoshimaliwa shoku ya futa, ka kele ashike kokangalo kotango moalbuma yomvogu koshipalanyolo tashi ithanwa The question ,” Analyse a ti ngaaka.
Okwa longitha ompito opo a pandule aakwashigwana mboka ye mu yambidhidha okuya po noongalo dhe noku kumika opo a ye komeho sigo opondondo ndjoka e li ngashingeyi.
Okwa kumagidha aaNamibia ya yambidhidhe oongalo dhomoshilongo opo Namibia li yambuke po yo naagundjuka mboka kaa ye na iilonga ya hupe wo okupitila moongalo.
Omugundjuka nguka omunyanyudhi okwa ti okwa tameke oongalo oshoka okwa thiminikwa unene koluhepo oshoka kali ena iilonga .
Ihe okwa ti sho a tameke oongalo ina tongola, oshoka etumwalaka ndyoka lili moongalo dhe olya nuninwa aantu ayehe.
Oshoka olundji okwa kumagidha oshigwana shikale shina ombili, ohole nengungumano.
Okwa ndungike ishewe shigwana opo shikale shina ondunge yokuya moongeshefa nelalakano lyokutidha po ondjala. Oalbum ya Analyse oyi na oongalo heyali na oyali ya piti muSeptemba omvogu. Okwa tamekele okwiimba omvogu tuu ngoka. Ohiimbi oongalo dhoKwaito, Afro Pop noHouse Music.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here