Iitopitha 821 ya adhika mOhangwena

0
62
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Loide Jason
____________

ONGWEDIVA-Opolisi yaHangwena oya gongele iitopitha yi vulithe po821 muule womvula okutameka omvogu sigo omomasiku 5 Apilili nuumvo.
Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaHangwena Kaume Abner Iitumba okwa koleke onkundana ndjika tati kutya iitopitha mbika oya a dhika momukunda Oushake.

Iitopitha mbika oya adhika olundji momahala ngoka gali taga opalekwa ketanga lyopolisi ndyoka lyali tali opaleke omahala opo pu longwe oopate.

Mbika oya kala noku gongelwa uule wethimbo alihe ndyoka na ngashingeyi opolisi oya tokola opo yi yi topithe metiyali yoshiwike shika.

Ohangwena oshimwe shomiitopolwa mbyoka mwakala muna omalugodhi pethimbo lyekondjelomanguluko nomwakala muna oomvugilo dhaakwiita yepangelo lyomukolonyeki South Africa ngoka a li ta kondjitha aaNamibia..
Naashika oshe etitha opo oshitopolwa shika shikale shina iitopitha oyindji unene momithitu moka mwali muna oontanda dhopakathimbo dhaakwiita yomukolonyeki.

Iitumba okwa ti omuna iitopitha oyindji noonkondo unene momapya. Okwa ti “Aantu mboka yeshi kutya opuna omahala ngoka gena iitopitha, naya lombwele opolisi opo omahala ngoka ga hadhwe” Itumba a kumagidha ngaaka.

Itumba okwa ti kutya aakwashigwana yamwe mboka ngashingeyi yeshi omahala mpoka puna iitopitha natango oyena uumbanda oku popya oshoka iinima oyali ya thigwa po komukolonyeki.

“Aantu yamwe ngashingeyi oyena aashike uumbanda kutya iinima yaakwiita ihayi popiwa na itaya vulu okupyopya kutya openi pu na iitopitha mbyoka. Ashike iita oya hula ngashingeyi oshilongo osha manguluka iitopitha ayihe nayi lopotwe kopolisi opo yi hadhwe mo,” ati ngaaka.

Omupolisi okwa indile wo aakwashigwana mboka ya hala okuninga omapya gawo pomahala gwoludhi ndoka ya ninge omakwatathano nopolisi opo pu hadhwe omanga inaya tula po omalugumbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here