Mnali a galuka noalbuma Onime Mofuka

0
30

KuPinehas Nakaziko
______________________

Windhoek
Omuimbi gwoongalo dhoAfro Pop, Kwaito noHouse, a tseyika nawa nedhina Mnali moongalo, okwa tseyitha ishewe esiku lyepititho lyoalbuma ye ompe yedhina Onime Mofuka, ndjoka ya tengenekwa tayi ka pita pehulilo lyomwedhi tu uka.
Shika osha holoka sho Mnali ali apititha oalbuma ye yotango omvula ya zi ko, ndjoka yedhina Omahokololo gaNali, kohi yehangano lyemwene lyokukwatitha oongalo moshilando lyoDope Boyz Note Studio.

Mnali okwa ti oalbuma ndjika otayi popi kombinga yelongelo kumwe, nokuyanda uukwamuhoko. “Oalbuma otayi popi kombinga yOnime ndjoka yakala noku piyaganeka pomukunda, naantu oyali ya longele kumwe opo ye yi sinde, naampoka opo pwa zi edhina ndika,” Mnali ta ti ngaaka.
Okwa gwedha po ta ti, ndjika oyo oalbuma yimwe tayi ulike uukokele, yi vulithe kwaandjoka a li a pititha tango, nehokololo lye natango otali tsikile. “Otwa kala noku tunga nuudhiginini no paife otwa mana,” Mnali a ti ngaaka.
Moalbuma ota mu adhika oongalo ndhoka dha dhenga mbanda, na dhimwe odhapita nale ongo oongalo ooyimwe.
Ongalo Number One, ta kwathelwa kuThe Dogg, nongalo ndjoka yoKwaito yili mumwe noAfro-pop yedhina Don’t Worry odho tadhi dhana onkandangala kooradio dhOshiwambo ngaashi Fresh Fm, Omulunga naEnergy 100 FM.
Mnali okwa kwathelwa wo okuiimba moalbuma muka ku KK, Ace, Beast, Sunny Boy, Tequila, Romano na Tesh.
Mnali okwi ipyakidhila okupititha okavidio kokangalo Do It Like I do, koHouse pehulilo lyomwedhi nguka. Kakele kwaashoka, Mnali oye omuhikingalo ngoka a hogololwa methigathano lyaahikingalo dhingi aaNamibia (NAMAs) mo kategoli koBest Soukous nokangalo Kulungu Hakoye.
“Otwa pandula ishewe aahikingalo mboka oyendji aashona yali ya hogololwa methigathano ndika, oshoka oyendji otse twe ya ningila omikwelengendjo,” Mnali a ti ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here