Youngsters ya findana po ekopi loHarders

0
33

KuTuulikki Abraham
______________________

Lüderitz – Ekopi loHarders olo la danwa oshikando shotete modoolopa yokomunghulofuta Lüderitz ohani twa dja, ola findanwa po kospana yoYoungsters eshi ya dengamo ospana ya Novanam neekoola dili 5 – 3.
Oudano wokukondjela ekopi loHarders owa hovelele mOlomakaya omilongo 25 Maalisa tau hulu Osoondaxa omafiku 26 Maalis neudo pokapale ketanga moLüderitz.
Ovaholi voudano wetanga lokeemhadi ovali va holoka momwaalu muhapu, okudja tuu efiku oudano wa hovela ndele fiyio osheshi wa xula Osoondaha.
Eespana hamano domodoolopa odali da kufa ombinga mefiiyafano eli, omo oYoungsters oyo ya findana po ekopi nee N$100 000, eshi ya dengamo ospana yo Novanam neekoola 5 – 3. Novanam okweya ponomola onhivali nokwa findana N$50 000, omanga ospana yo Rush Ups ye ya ponhomola onhinhatu eshi ya dengamo ospana yo Atlanta Bucs neekoola 3 – 0 . Rush Ups oya pewa olupandu leeN$20 000.00.
Oudano wa xuuninwa pokati kospana yo Youngsters no Novanam owa danwa Osoondaha okuhovela potundi, 14h00, na owali tau ulikwa koTV pefimbo taudanwa.
Eusebio Fredricks omudani mospana yo Youngsters oye apewa epapa lomudanindingi, mekondjelo lekopi loHarders.
Eespana adishe odo dali dakufa ombinga odapewa keshe imwe,N$ 5000. Ovaunganeki vekopi lo Harders ovalandela eespana adishe dili hamano odo dali dakufa ombinga mekopi loHarders, oikutu , neenghaku dokudanifa etanga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here