Namibia a katuka oonkatu ne pombanda moFifa

0
65
WINDHOEK, 04 June - Brave Warriors' players Peter Shalulile (front) and Dynamo Fredrick celebrating Shalulile's goal during the 2017 Confederation of African Football (CAF) Africa Cup of Nations qualifiers at the Sam Nujoma Stadium in Windhoek. (Photo by: Hesron Kapanga) NAMPA

Windhoek- Namibia okuli ponkatu onti-94 momusholondondo gwiilongo ethele mbyoka yili pombanda mokudhana etanga lyokoompadhi muuyuni.
Ehala ndika mpoka pe na Namibia ngashingeyi olya hololwa komusholondondo omupe gwiilongo iidhanitanga lyokoompadhi muuyuni ngoka gwa piti omasiku ngaka. Palandulathano ndika einyengo lyaNamibia ehwepo okuyeleka nehala mpoka a li oomwedhi dha piti sho a kala ponomola onti-99.
Omuthika omwaanawa ngoka Namibia ongoshilongo hashi dhana etanga a li a adha osha li momumvo 1998 sho ye a li a thikama pehala etimilongo hamano nomugoyi mokati kiilongo ethele pamayalulo gaFifa.
Pamusholondondo nguka omupe opo gwa piti, oshilongo shoka shi li pehala lyotango nenge komutse gwomusholondondo nguka osho Brazil, shoka sha zi pehala etiyali nokuya pwaa ndyoka lyotango. Pehala etiyali ngashingeyi opu na Argentina ngoka oye a li pehala lyotango. Kokutya iilongo mbika iyali yokuAmerika lyokuumbugantu oya pingakanitha omahala momusholondondo ngoka. Ndowishi ngoka oye enyakwa lyuuyuni metanga lyokoompadhi oku li natango pehala etitatu omanga iilongo iyali yokoAmerika lyuUmbugantu Chile naColumbia yi li pehala etine netitano pa landulathano ndyoka.MuAfrica, Namibia oku li pehala etimilongo mbali netine, omanga omushiinda gwetu kuumbugantu nenge South Africa okuli pehala etimulongo netiyali menenevi, ye omutimilongo hamano nane muuyuni.
Egipiti oye eli komutse gwomusholondo gwiilongo iidhanitanga lyokoompadhi nawa muAfrica a landulwa kuSenegal pehala etiyali, yo ooKameroon na Burkina Faso taya landula ko pehala etitatu netine ngaashi sha nyolwa pombanda.
Okuhokolola nkene etulo momusholondondo hali longo oshipu, oshoka eyalulo ohali ende ngeyi; ospana kehe ya longo nawa muudhano wetanga muuyuni ohayi sindana iitsa, mbyoka hayi yi pe ompito yoku londa oku uka pombanda momusholondondo gwokudhana etanga muuyuni.
Iitsa ayihe yospana uule womimvo ne ohayi uthwa moku tula kumwe omwaalu gwiitsa yopokati mbyoka ospana ya mono momaudhano uule woomwedhi omulongo nambali osho wo kiitsa yopokati mbyoka ospana ya mono momaudhano omakulu ga dhanwa konima yoomwedhi omulongo nambali, mbyoka hayi ende tayi shuna pevi omvo kehe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here