NSSU Oshana ta yi tula aadheulwa yoateletika montanda

0
37

SHIPI ELAGO

OSHAKATI-Olutu lwo ku lela omaudhano goosikola mOshana otalu ka gongela aanona ayehe mboka taya ka kalela po oshitopolwa shika momaudhano gopashigwana nuumvo, opo ye dheule omadhewo gowina ga gwedhwa po. Mbaka otaya pewa omadhewo ngaka omanga inaa ya ya mela lyondjila koshilandopangelo hoka taya ka kuthombinga momaudhano goateletika.
Omupevinashipundi gwoNSSU John Martin a tseyika nawa Whiteman okwa ti otaya ka tula aanona ayehe mboka taya ka kuthombinga moateletika montanda uule womasiku gatatu okutameka mo 23 Apilili sigo 25. Uudhano wopashigwana ota wu ka kalako momasiku 26 gaApilili 2017 moVenduka. Whiteman okwa ti oya hala oku pa aanona omadhewo ga kwata miiti ga gwedhwa po noku tula ombepo yomaudhano mokati kaamatuki omanga inaa ya ka tsakaneka omanyakwa galwe gaza miitopolwa yilwe moshilongo.
Okwa ti otaya ka dhenga omuthindo puuteknika woku tameka okumatuka , nkene okanona kena okwi ilongekidha okuya moombaana , mpoka kena oku tameka nkene kena oku kala, noku ya longa ya yande okutameka inaa ya lombwelwa ye shi ninge. Whiteman okwa ti olwindji uunona oha wu ka ninga omapuko gi igalala sho ta wu yi komathigathano gopayigwana na iha wu silwa nande ohenda oshoka hwiya oompango odha yaga kegonga.
“Okanona ngele okanukapo pomutumba manga okandjemobo inaa ka topa nena ota ka pewa okakalata okatiligane noku tidhwa mo muudhano, nongele okamatuka momusinda moka hamo ka tamekela nena natango okumatuka kwako ota ku ekelwahi nosho tuu onkene mbika oyo yimwe yomiilalakanenwa yetu opo tu longe uunona mbuka,” Whiteman ta ti. “Uunona auhe ota wu ka pewa olukalwa pOshakati Youth Hostel na otau kala wo ha wu pewa iipalutha muule womasiku ngoka gatatu manga ina ya idhenga ondjila okuya kOmukuto,” Whiteman ta ti.
Konyala uunona owundji wa za kiitopolwa yokoNooli oha wu kuthombinga miinano iile ngaashi oometa 1500, 3 000, nosho tuu nomwaalu ngoka oha gu zi muunona mboka ha wu zi moosikola dho momikunda omanga uunona womoosikola dhomodoolopa ha wu ningi nawa miinano iihupi ngaashi 100m, 200m osho Whiteman a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here