Lao ta ka ulika oonguwo dhe moZambia

0
70

PINEHAS
NAKAZIKO

Windhoek – Omunduluki gwoonguwo omukiintu nomukali mo moSwakopmund, Christ Laolange Shameulu, a tseyika nawa Lao, okwa tengenekwa a ka kale a ulika oonguwo dhe oompeempeeka methigathano lyaahondji aanongo, noku kuthombinga moshiithanene shika.
Lao, oye mwene gwo Lao Fashion Boutique ndjoka ha yi nduluka oonguwo moSwakopmund nokwa tengenekwa a ka kale a ulika oonguwo dhe oombwaanawa pohotela yoGolden Zambezi moZambia, Olyomakalya ndjika.
Okwa ti ota ka ulika oonguwo ndhoka inaadhi monika nale, nota dhi ka kala odho iilonga ye dhingi sigo oompaka.
Lao okwa li a nyanyukilwa oshituthi shika noku wete kutya ndjika oyo ompito ombwaanawa oku ka ulika oonguwo dhe komeho gengathithi lyaantu oyendji kohi yehuku lyoshiindingili “Omukondi mu Ngame nenge “The Designer in Me”.
Oonguwo dhe otadhi ku ulikwa pamwe nodhaahondji yo moZambia, osho wo yokiilongo yilwe muuyuni auhe.

Ethigathano ndika lyaahondji aanongononi olyo ndyoka tali ka mona aahondji oyendji okuza kiilongo ya yoolokathana taya ulike uunongo wawo noku kalela po iilongo iikwawo, mekondjelo lyoshishani shika.
Lao oye eli omuhondji, omukadhona dhingi nomunduluki gwiikutu ngoka a kala noku ulika uunongo we moshilando, nokefuta moSwakopmund.
Oonguwo ndhoka taka ulika oondhoka hadhi zalwa ethimbo kehe, nodha ningwa pamaludhi gaakiintu naalumentu.
Ota ka ulika oonguwo dhomihondjlo nomikondelo dha yooloka adhihe kumwe omulongo nambali (12), hamano dhaalumentu nahamano dhaakiintu.
Lao okwa ti koshiindingili shika okwa ithanwa ko ku kuume ke kopothingi omuZambia, Kasonde Nkole gwoKassalita Designs, ngoka yakala noku longa pamwe naye okuza mo2015 poshituthi shoonguwo shoAfrica’s Finest Culture sha li sha ningilwa moshilando.

Omunduluki gwiikutu gwomoSwakopmund, Lao, ota ka kuthombinga methigathano lyaahondji dhingi noonkulungu moZambia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here