Lapie Tokie osho eya mondambo

0
70

ONIIPA – Omuhikingalo omupe Laban Iyambo Hamutima, eshiwike nawa nedhina lye lyoongalo Lapie Tokie okwa pititha oalbuma ye ompe.
Lapie Tokie omukalimo gwomOnethindi moshikandjohogololo Oniipa, nokwa pititha oalbuma ye ndjoka tayi ithanwa ‘Silent killer” eshi ningile pehulilo lela lyomwedhi gwayi.
Lapie Topie okwa ti oongalo okwe dhi tameke momumvo 2011 manga eli kosekondele, molwaashoka okwa pewa enwethemo ewaanawa kookuume ke.

“Oalbum yandje onda tokola ndi yi luke “Silent killer” oshoka nkene nda putuka ohandi ningi iinima yandje meholamo, na ito vulu oku tengenekela ndje oshinima nde shi ninga” ta ti ngaaka. Moalbum ye omuna omaludhi goongalo ngaashi, house music, kwaito,nosho wo oongalo dhOpambepo, okwa longa naahikingalo ya yooloka ya Namibia ngaashi Bruno, Ckd, Pop pbs, Denny wane, Scooby dee, Bhukaid, nosho wo Lil Mex.

Dhimwe dhomoongalo ndhoka tadhi adhika moalbuma ndjika ongaashi Kala naame, Password, Letter to my mom nadhilwe odhindji.
Oongalo nomaimbilo ge agehe okwe ga kwatela kuDJ Dexland mOshakati. Okwa gwedha po kutya okwa tsakaneka omashongo ogendji, ngaashi okwaa hena iimaliwa opo a mane oalbum ye, shono she eta a kuthe ethimbo ele okumanitha oalbuma ye yotango.

UuCD woongalo dhe otawu monika pomahala taga landula: moVenduka owu li pengeshefelo lyaAntonio’s arts ,konooli owuli po Bumuka Babershop, mOndangwa owu li pOkapana service, mOshakati pOkatoololi Bar, Oshipanda owuli pOkangamelo Bar,Okando opo Aweh – Aweh man, nosho wo kOutapi waNakathingo naTemba owuli pOkakutu Trading Enterprise Cc.

Oti indile oshigwana shi mu yambidhidhe naashoka shina po, ye a vule aye komeho noongalo dhe, ye iipyakidhile noshinyangadhalwa she oshitiyali .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here