Omaudhano gaakokele ga enda nawa mOkahao

0
150

SHIPI ELAGO

OKAHAO-Odoolopa yaKahao oya li ya udha ya fa ofenya mehuliloshiwike lyaPaasa sho uudhano uupeepeka womanyakwa omakulu wa li wa yi mondambo.
Enyanyu mpeyaka pOkahao olya li lya fa lya mbishi megumbo mwatselwa oshoka aantu oya li shili ya hanganithwa komaudhano nomahewa omakulu oga li ga nyanyukilwa okutsakanena oshinima shoka ya li ya hokolola kutya oye shi etha nale lela konyala momimvo sho ya li aanona.

Uudhano mboka wa lukilwa tatekulu Eddy Wilibard “Man of Action” owa li wa kuthiwa ombinga koosipana dhi li omulongo ndhoka dha li dha topolwa moongundu mbali A na B.
Osipana yEkwa-lyaMuchemo oya li ye ya muudhano muka ongo oyo osipana onankondo oshoka oyi na omanyakwa omakulu ogendji, Ekwa lyaMuchemo olya li lya yamukula etegameno lyaalanduli yalyo nohamu sho lya li lya hanagulapo Oluteyi Legends 5-0 muudhano wawo wotango ashike Ekwa olya li lya ka hakela mOshiteyi muudhano mboka wa li wa tsimika ontsi momeya neyalulo lya hugunina olya li 0-0.
Uukwalumbe FC nawo owa li wa tilika koyendji oshoka nawo owu na ehwata lyaadhani ashike oya li ya hakele mEkwa lyaMuchemo sho ya li ya dhengwa 1-0.

Uudhano wa li wa kwata miiti owa li pokati kOluteyi Legends nUukwalumbe moka oosipana ndhika dha li dha pumbwa okusindana opo dhi ye moompadhi dhEkwa Lya Muchemo ashike Uukwalumbe owa li weshi pondola okudhenga Oluteyi Legends nokoola yimwe.
Oshiteyi shoka sha li sheya muudhano muka ongaSimoni yaMalombo osha li sha ende omupadhi gwelago sho sha li sha toola iitsa kosipana yOluteyi Legends nOnkaankaa FC ndhoka dha li dha ndopa oku thika puudhano kuyele naashika osha li she ya pe ompito yoku ya kedhingoloko lyoSemifinals nando oya li ashike yadhana shithike pamwe owala lwaali.
Mongundu ya A Okahao Veterans oka li ka dhenge mo Okamalindi 2-0,omanga Okano Kagwamupela ka li ka dhana shithike pamwe nOmuthi gwAamalwa 1-1.

Infantry FC oya li ya dhana shithike pamwe nOkamalindi 1-1
Infantry FC nOkahao Fc oya li ya nduungile oku ya kedhingolo lyoSemifinals
Osoodaha oya li ondhigu koosipana odhindji oshoka neloloko olya li lya adha aakokele noosipana odhindji odha li dha kwatwa ko kaagundjuka, Ekwa lya Muchemo nOshiteyi oya li ya gumo muudhano konima sho ya li ya dhengwa koSemifinal , nokupa Okahao FC no Infantry Fc ya ye kedhingoloko lyahugunina.

Uudhano pokati kOkahao no Infantry Fc owa li wa thigi oyendji ye li othika neyalulo pokafudhepo olya li 0-1 muwanawa wOkahao.
Edhingoloko lyahugunina olya li lya hulile muunyengwi woInfantry naayambidhidhi yOkahao oya li menyanyu ina li monika nale.
Okahao Fc oka li ka mbendekwa oombandi dhoshingoli nekopi.
Uudhano mbuka ota wu kala ha wu dhanwa kehe omumvo pethimbo lyaPaasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here