Oshana sha kanitha ekopi

0
98

SHIPI ELAGO

ONGWEDIVA-Osipana yaamati ye li kohi yomimvo 20 yaShana oya li ya shunitha ekopi loThe Namibian ya li ya sindana omvula ya za ko kOkavango East konima sho ya li ya dhengwa mo muudhano woshifo shoThe Namibian ndyoka lya li lya dhanenwa koSwakopmund mehuliloshiwike lyaPaasa.

Omudheuli gwosipana ndjika Alex Iitumba ngoka a li moonkundathana oohupi naKundana okwa li a popi niitya iihupi lela kutya “oshi li oshitopolwa shomaudhano onkene kashi shi epuko ngele Oshana osha kanitha uudhano, ashike okwa ti kehe osipana oyi na omikundu dhawo onkene oya taambuako edhengo lyawo.

Osipana yOtjozondjupa oyo ya li ya yakula po uudhano mbuka konima sho ya li ya dhenge mo Erongo.
Mboka ya li popepi nosipana yaShana oya li ya ulike nkene osipana ya li ya mono omailongekidho ga nika uunkundi no ka ya li yina aayambidhidhi.

Pauyelele mboka Kundana a li a mono po owo mboka kutya osipana yaShana ka ya li ya pewa shoka ya li yu uvanekelwa konima sho ya li yasindana omvula ya za ko onkene pamwe aadhani oya li ya yi kErongo ya tula omutse kepepe.
Otjozondjupa oya li ya hedhitha omakopi goThe Namibian News Paper Cup pu gatatu okutegakana nOmaheke ngoka geli ga sindana nago ekopi ndika iikando itatu, Khomas oku li a sindana po ekopi ndika iikando yili ine omanga Oshana ya sindana iikando iyali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here