‘Oateletika nayi dhanwe omvo aguhe’ -Mathew

0
44

SHIPI ELAGO

OSHAKATI-Omunashipundi gwoAteletika mOshana Johannes Shekutamba Mathew okwa kenyanana onkalo moka uudhano woAteletika wu li ngashingeyi.

Mathew okwa ti okuwete uudhano mbuka tawu liwa oshipungo moNamibia sho anuwa hawu dhanwa ashike ethimbo efupi okuyelekanitha nuudhano wulwe moshilongo. Okwa hokololele Kundana kutya oateletika moNamibia ohayi tameke konyala muDesemba nuudhano woGrand Prix ashike uudhano mbuka ka wuna omathigathano ogendji onkene ohawu hulile ishewe muApilili omvo kehe.
Okwa ti shika osha etithwa kompumbwe yomathigathano onkene olwindji aamatuki yiinano iifupi(track events) ngaashi mbyoka yoometa okuza pe 100,200,400,800,1 500,3000, 5000, naambyoka yomeni lyokapale (field events ) ngaashi egonga, ontanu, okunuka omanta nokuumba ondjundo, ohaya kala pevi ethimbo ele yaa na omathigathano.

Okwa ti kakele kaamboka haya mono ompito oku kuthombinga momathigathano gopaigwana oyendji yomaadhani yoAteletika oha ya lumbu ye li pevi kaa ye na omathigathano.

Mathew oku uvite kutya oshinima shika otashi shunitha omaudhano pevi onkene omahangano gopaumwene, aanangeshefa nosho wo oohandimwe oya pumbwa oku ya mo olunyala moshikumungu shika opo ya tale ngele ota ya eta po oshimaliwa shoka tashi ka indjipaleka omwaalu gwomathigathano goateletika noku ga andjaganeka muule womvula ayihe.
Okwa ti aadhani oya pumbwa ya kale haya dhana momathigathano gahetatu nenge ge vule po, opo ya kale ya ndjanga nawa okumatuka naamatuki yalwe yaza menenevi, nosho wo kombanda yomafuta.
Okwa ti Namibia na kuthe oshiholelwa oshiwaanawa kuSouth Afrika ngoka ena oliha yoateletika no ta humu komeho nawa muudhano mbuka pamuthika guuyuni.
Onkene Mathew ota indile opo oshinima shika shi talululwe nawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here