Omulondi-mbasikela dhingi a si moshiponga shohauto

0
302

OTNIEL HEMBAPU

Windhoek- Oshimpungu shomaudhano moshilongo oshi li moluhodhi olunene sha landula eso lyomulondi-mbasikela dhingi moNamibia Omaandaha oshiwike shika.

Nakusa Raul Costa Seibeb okwa kundanwa a si moshiponga shoshihauto momudhingoloko gwAus komatango gOmaandaha oshiwike shika. Nando kapwali uuyelele owundji pethimbo oshinyolwa shika sha nyanyangidhwa, otaku hokololwa kutya omuhingi-mbasikela nguka okwa li oye awike mohauto sho oshiponga sha holoka. Omunamimvo omilongo 25 okwa li ta kuthombinga muudhano woombasikela moAus.

Ehangano lyAakayili yUumbasikela lyaNamibia[Namibia Cycling Federation (NCF)] olya koleke eso lya Seibeb oshiwike shika okupitila momapandja galyo miikundaneki yopankalathano noku gandja esimaneko komukayili gombasikela dhingi nguka. “Otwa li twa haluka noku nikoluhodhi oku uva eso lyombaadhilila lyaCosta… ngoka eli omuhingi-mbasikela dhingi ye ishewe omuntu guukwatya uuwanawa. Kezimo lya Costa nosho wo koo kuume ke taambeni omahekeleko osho wo omagalikaneno getu okuza koshigwana oshihingi shoombasikela ashihe moNamibia. Otwe mu tula momagalikano getu. Otwa taamba wo omatumwalaka gehekeleko nesimaneko oku za kondje yoongamba dhoshilongo shetu” osho NCF a popi metumwalaka efupi.

Kuyele nuumvo, Seibeb okwa li a hingi nawa ombasikela noku sindana ethigathano lyuufalata lyedhina Nedbank National Mountain Bike, sho a hingi nuunyakwa oye awike mondjila ndjoka yaashi ompu. Okwa li a sindana wo methigathano olyo tuu ndika omumvo 2015 nomomvo 2016 okwa li eya pehala etiyali methigathano olyo tuu ndyoka. Nakusa Seibeb okwa li omuthigathani dhingi ngoka a li keeshi omupu okusindika kaathigathani ooyakwawo methigathano lyuuthanguthangu moNamibia. Okwa kala oye omukundaneki omunene muudhano mbuka omimvo dha piti molwashoka okwa li a sindana po konyala kehe ethigathano lyuumbasikela hali ningwa omumvo kehe moshilongo.

Seibeb okwa tseyika kuuyuni pethimbo ndyoka a li a sindana omathigathano omanene guumbasikela ngaashi ndyoka lyomumvo 2013 lyoPick ‘n Pay Cycle Classic, moka a li a kayile ethimbo lyootundi 2:43:29 nokuthiga po enyakwa nale nondjumbeta muudhano mbuka Gerhard Mans (2:43:51) osho wo omugundjuka omukwawo Lotto Petrus (2:43:51) mokategoli koshinano shookilometa 100.

Momumvo ogo tuu ngoka go 2013 Seibeb okwa li ishewe oye ta ti pii noku sindana muudhano wo Kia Mountainbike Series osho wo a sindana uudhano woUris MTB Classic, mboka wa li hawu dhanenwa moTsumeb ethimbo ndyoka. Nakusa Seibeb okwa sindana wo omathigathano ogendji ngaashi ndyoka lyomumvo 2014 hali ithanwa National Road Race Championships nokwa li wo ishewe a sindana ethigathano lyomumvo 2015 lyedhina Omaruru Spar Cycle Challenge. Oye a li enyakwa lyaNamibia muudhano woombasikela hawu ithanwa Namibian Mountainbike Marathon sigo esiku ndyoka ye a mana oondjenda.
Okwa yi mbala…Omukayili-mbasikela dhingi moNamibia Raul Costa Seibeb ngoka a sile moshiponga shohauto Omaandaha oshiwike shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here