Uno Boy a galuka nokavidio noalbuma ompe

0
71

PINEHAS NAKAZIKO

Omuimbi ngoka a kala nokudhana onkandangala mehangano lyoongalo uule wethimbo nokwa tseyika nawa Uno Boy okwa galukile ishewe mehangano ndika konima yoomvula mbali, nokavidio okape kedhina Celina.
Uno Boy okwa pititha okavidio ke oshiwike shika, hoka kena omulyo gwoongalo dhoAfro Pop, no ta ka popi kombinga yohole naankene aalumentu ye na okukwata nawa aakiintu yawo.

Okangalo haka oka ningilwa omikwelengendjo kuJowdy no ka vidio okathaanekwa kehangano lyoBlack Cat Film moVenduka. Okavidio ota ka ulikwa koYou Tube, nokooradio dhomuzizimbe moshilongo ngaashi One Africa noNBC.

Uno Boy okwa ti ye okwa popya nomahango gopondje yoshilongo ngaashi Trace Africa, MTV Base naAfro Music ga tameke oku ulika okavidio ke omwedhi tagu ya.

Okangalo Celina oka za moalbuma ya Uno Boy ndjoka ya tengenekwa yi ka pite pehulilo lyaJuni naandjika otayi kala yi shiwike nedhina Back by Popular Demand.

Uno Boy okwali a pititha oalbuma ye Ontitano mo 2014 yedhina Current Situation, ndjoka yali ishewe ya mono ompito yoku hogololwa moNAMAs nokangalo kayo Get Up moka ali ta kwathelwa ku Tequila.

Okwa gwedha po ta ti okwa ningi ethimbo iipyakidhila neilongo lye, nongashingeyi okwa mana onkene okwa galukila muuhikingalo pakuudha.

Oalbuma ye yongashingeyi oyi na oongalo 12, noye ya po mekwathelwa lya Elvo, Jowdy naM-Jay, omanga moSouth Africa oku M-Poser mboka yemukwathele nomikwelengendjo.

Otamu adhika oongalo ndhoka oombwaanawa ngaashi,Celina, Soldier Parade naPeinge, moka ta kwathelwa ku Lady May. Uno Boy okwa ti albuma ye ompe oya yooloka shaashi oyina omulyo gwoongalo guuvitike gwo ishewe ogwa dhenga pombanda pamuthika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here