NovaNam Limited a pandula ospana yoNovaNam FC

0
47

TUULIKKI ABRAHAM

Lüderitz – Ehangano lokuyula eeshi, NovaNam Limited ola pandula ospana yetanga lokeemhadi yoNovaNam Fc eshi ya dana noudiinini noku ya ponomola onhivali, moudano wekopi loHarders Cup olo la danenwe oshikando shotete moLüderitz pexulilo laMaalisa neudo.

Poshiindingili sha li peembelewa daNovaNam Limited, oshivike shaya, ehangano ola yandja olupandu leeN$25 000, kospana yo NovaNam Fc. Omunambelewa weedjo dopanhu mehangano olo Manu Namukomba, okwa tumbula kutya olupandu eli la yandjwa kehangano lavo, ota li kumike ovadani mospana yoNovaNam, vadane vamanamo, novakale noku findana, mokudana okatanga kokeemhadi.

Moshivike osho tuu osho ovanailonga ovo va longela ehangano olo oule weedula 25 ovapewa omapapa, tava pandulwa kehangano eshi veli longela noudiinini, oule weedula odo.

Eyandjo lomapapa, kovanailonga ovo va longa oule weedula 25 mehangano loNovaNam ola ningilwe oshikando shotete odula ya dja ko, noneudo eshi osho oshikando oshitivali, ava vawanifa eedula dili omilongo 25, mo NovaNam tava pewa, omapapa oo.

Ovo va wanifile eedula 25 odula ya dja ko, noneudo ova kumikwa, va longe neitulemo eshi va wanifa eedula, 26 tava longele Novanam.
Omapapa mehangano loNovaNam okwa yandjwa kuMinista Weeshi Needjo dOmefuta Bernhard Esau pamwe noshilyo shelelo loNovaNam Rosy Jacobs.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here