Etondo ota tseyitha

0
426

PINEHAS NAKAZIKO

Omwiimbi a tseyika nawa onga oye omunene kehangano lyokwiimba lyomoshilongo lyoNdilimani gwedhina Castro, osho a pititha oshipambu shoongalo dhe yemwene kohi yedhina Etondo.

Etondo oye omuhikingalo ngoka a ndjanga nokwa kala moongalo uule wethimbo okuza mo2009.
Kakele ashike kwaashoka, Etondo okwa kala ishewe nokusindana omakopi ngaashi omuhikingalo dhingi gwoongalo dhoReggae, noye ishewe a li a sindana onga oye omwiimbi dhingi gwa hugunina methigathano lyo Last Band Standing omvula yo 2013 no2014.

Omvula oyo tuu ndjoka okwa li a sindana onga oye omuhikingalo dhingi ngoka ha ulike uunongo nokunyanyudha, methigathano lyokugandja omapapa kaahikingalo dhingi aaNamibia.

Oomvula mbali dha piti Etondo okwa kala a mwena po kashona, nokwali a galukile moongalo omvula ndjika, sho a pititha omusholondondo gwoongalo dhe gwedhina Ambush.
Oalbuma ndjika otayi ka tseyithwa momasiku 10 gomwedhi tu uka poPalm Tree Park moVenduka. Oalbuma ndjika oyo yi na etumwalaka tali longo aanyasha kombinga yomuthigululwakalo.
Moalbuma otamu adhika omaimbilo ngaashi Ouyelele, moka ta kwathelwa kuDion , Kanangula ta kwathelwa kuThe Dogg, Dear Mama naAmbush ndjoka yalukilwa oalbum.
Okwa ti kaina kutya otayi pulakenwa kepipi lini oshoka oya nuninwa kehe gumwe. Etondo okwashayinwa kohi yehangano lyoCastro Production.
Etondo otaka ulika nokutseyitha iizalomwa ye yili kohi yehangano lyoCastro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here