Peter a pe NEPC omagano giilonga ye yuunkulungu

0
57

PINEHAS NAKAZIKO

Omunduluki nomuthaaneki gwomafano ga yoolokathana, Peter Heinrich, okwa gandja omagano gefano limwe lyomomafano ge ngoka opo a nduluka kehangano lyoNew Era Publication Corporation (NEPC) oshiwike shika.

Peter okwa holola kutya ye okwa gandja ndika meitaalo kutya mokukala lya tsilikwa moombelewa dhaNEPC esiku kehe, iilonga ye yuunkulungu otayi tseyika mbala. Peter oye onkulungu yokuthaneka nomake ngele tashiya pokuthaneka omafano goludhi nduka.
Omaandaha ngaka okwali a patulula euliko lyiilonga ye iipe yedhina Namibian Tradition (Omithigululwakalo dhaNamibia) pongulu yuunkulungu yoFNCC moVenduka.

Shika osho oshikando shotango Peter ta ulike iilonga ye mbika sha landula ethimbo ele ndyoka a kala ta ende noshilongo opo a thaaneke iinima yi na sha nomithigululwakalo.

Kakele koku ulika iilonga ye iipe, elalakano olyali ishewe oku ulika uunongo we koshilongo ashihe. Pethimbo ta ulike mbika, Peter okwa li ishewe a hokolola kutya uunongo mbuka ine wu longwa nando omenongelo lyontumba ihe okwi ilongo ashike yemwene okuthaaneka.
Iilonga yaPeter otayi ulike omafano ngoka geli molwaala olutokele noluluudhe. Okwa ti okwa shuna komikunda dhaNamibia noku thaneka omithigululwakalo dha Namibia nedhiladhilo lyokuhumitha komeho omuthigululwakalo ndhika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here