Edhingoloko lyotango lyuudhano wOld Mutual Victory Race

0
78

SHIPI ELAGO

OSHAKATI-Omanyakwa guudhano wiinano iile oga li ga gongala mOshakati okukutha ombinga muudhano wOld Mutual Victory Race womumvo nguka.

Uudhano mboka hawu dhanwa momadhingoloko ge li gane moodoolopa ne owa li wa tamekele mOshakati ehuliloshiwike lya piti, ngaashi shi li omukalondjigilile nomuthigululwakalo gwethigathano ndika.

Aamatuki omanyakwa oyali ya kuthombinga miinano yoookilometa 21 nookilometa ntano, oshinano shookilometa omilongo 21 osha li sha nuninwa aamatuki yopashigwana mboka haya matuka shito naashoka shookilometa ntano osha li sha nuninwa mboka opo taya tameke osho wo aakuluntu ye li pomimvo 50 noku uka pombanda.

Moshinano shookilometa ntano, Ingo David oye a li a sindana po epapa lyaamatuki yomimvo dhili pokati komilongo 22-39, omanga Phillemon Ihambo a li a sindana po ombandi yoshingoli shaamboka ye li pomimvo 50 noku ya pombanda, ye Kapuma Kamenye ta sindana po epole lyaamboka yena omimvo dhili pokati komulongo 15-19.

Aamatuki konyala 1 000 oya li ya kuthombinga moshinano shookilometa ntano muudhano mboka wa li wa tameke potundi ontiheyali yongula moka aamatuki omilongo 52 ya li ya mana oku matuka omanga otundi 09h20 inaa yi dhenga.

Oshinano shookilometa 21 osha li sha kuthwombinga kaamatuki ye li omilongo mbali nayatatu. Oyendji mboka ya li yi idhenge moshinano shookilometa ntano oya li aanasikola ya za moosikola dhomomudhingoloko gwaShakati naNgwediva.

Kefas Kondjashili oye a li a sindana po oshinano shookilometa 21 nethimbo lyowili yimwe noominute hamano.
Edhingoloko etiyali lyuudhano mbuka olya thinda kOmbundu yaKiiyala omanga ina li ya koKaiti naandyoka lya hugunina ota li ka ningilwa moVenduka.

Moka omusindani ngoka ta ka adhika a sindana iikando oyindji oye ta ka ninga omusindani guudhano mbuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here