Uusiku wiiyolitha wa tokola omahuli goyendji

0
151

PINEHAS NAKAZIKO

Okwali ongulohi yokuyola noku inyanyudha pehala epe ndyoka opo lya egululwa moVenduka lyokunwa nokulya ‘The Avenue’ sho yamwe yomaayolithi moshilongo yali ya holoka noku ulika uunongo wawo.

Omainyanyudho ngaka ogali ga kwatelwa komeho komuyolithi dhingi, Courage, pamwe naayolithi ooyakwawo ngaashi Slick the Dick, Chiro na Max the Entertainer ngoka opo eya moshimpungu shika shoku ninga iindjendjenga nomategu taga tokola ehuli. Ongulohi ndjoka oya li ya kongolola aaholi oyendji yiiyolitha, moshilando, mboka yali ya holoka momwaalu omunene. Max the Entertainer, okwa tseyika oye omuyolithi ngoka opo ta tameke, noshituthi shika okwali osho shotango ta ningi iiyolitha nomashendjo ge. Ihe nando opo a li ta tameke, Max okwali a thigi oyendji taya galangata kiindjola nokoondjola.

Omuyolithi Chiro naye okwali a nyanyudha sho a yolitha kombinga yaakadhona aaNamibia mboka kaayeshi aa inekelwa, ta gandja oshiholelwa sha gumwe gwomwaambaka, ngoka omasiku ngaka anuwa a popi iiholekwa ye koTV yopashigwana.

Slick the Dick, ngoka a kala eshiwike nawa niiyolitha ye uule woomvula odhindji moshilongo, naye osho a ulike oshitalenti she, tayolitha oyendji niindjendjenga ye. Courage ngoka oye ali mwene gwosheendo, oye ali a patitha oshituthi shika sho a gandjamo momukonda gwe, niiyolitha ye ngaashi College of the Arts, Nguvi, no SME Bank.

Okwali ishewe a yolitha sho a ti okwayonwa oshipala kaaNamibia, no ita vulu okupotsa, sha landula sho a li a dhengwa omasiku omashona ga piti, naashika osha faalele omayego ge gaali.

Kakele kaayolithi poshiithanene opwali ishewe ooDJ tadhi dhana oongalo ndhoka dhonkulu yonale. Iikulya niikunwa ayihe okwali yi li kombiliha, noka pe na ngoka a zile po itaa imemeha.

Courage okwa tseyitha ongulohi ndjoka kutya kehe ongulohi yOlyomakaya ontiyali komwedhi, The Avenue ota ka kala ena iiyolitha yoludhi nduka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here