MultiChoice a gwanitha omimvo 25

0
40

Pinehas Nakaziko

Okwali ongulohi yomainyanyudho ga dhenga mbanda mEtine lyoshiwike shaziko moshilandopangelo sho ehangano enene lyomainyanyudho moshilongo, MultiChoice Namibia lya li lya dhana oshituthi shalyo shoomvula 25 okugandja omainyanyudho. Ndjika oyo ongulohi ye endele nawa noyali ya ningilwa poombelewa oonene dho MultiChoice moEros. Oshituthi oshali sha kwatelwa komeho momusiki kaahikingalo oyendji yomoshilongo mboka yali ya gandja mo moombago dhawo.

Poshituthi shika opwali ishewe pwa hiwa Omuperesidente gwoshilongo Omundohotola Hage Geingob, pamwe nomukulukadhi gwe Monica Geingos, opo ye ye yi inyanyudhe yo yalye uulale wa longekidhwa.

Aalongeli yoMultiChoice okuza muAfrica alihe na yo oyali ya holoka poshituthu shika. Aanyanyudhi moshilongo ngaashi David Mbeha naTjuna Kauapirura oyo ya kala taya wilike konyala ongulohi ayihe.

Aahiywa oyali ya nyanyudhwa kaahikingalo ngaashi Stefan Ludik, Gazza ngoka ali amwenyeke nongalo ye Swagger, Lady May nasally ngoka ali eyape mo nongalo ye Natural.

Omukuluntu gwo MultiChoice Namibia, Roger Gertze, okwali a notheleko engathithi ndyoka lyali lyaholoka kombinga nkene MultiChoice a gwedha ko keliko lyoshilongo, moku uvathana nomahangano omanene moshilongo opo ya etemo eliko lyili hwepo.

Omuperesindente Geingob okwa li a pandula MultiChoice Namibia sho a kala nokugwedhako keliko lyoshilongo, ta holola kutya omahokolola gaNamibia oga pumbwa oku taandelithwa tashi pititile moMultiChoice.

Aahijwa ayehe oyali ya uvithwa nawa sho yali ya pewa okulya nokunwa, nokulombwelwa omahokololo ngoka nkene ehangano ndika lyoMultiChoice lyali lya holokele moNamibia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here