Oalbuma yotango yaMile otayi mwenyeke

0
78

Pinehas Nakaziko

Windhoek-Matheus Matias a tseyika nawa nedhina Mile a pititha oalbuma ye yotango, ndjoka tayi ithanwa From School to Studio.
Oalbum ndjika oyi na ehwata lyoongalo omulongo nomugoyi, nodhindji konyala odholudhi lwoongalo dhoAfropop noKwaito.

Muungalo mbono omwakwatelwa ngaashi Kashipu moka iimba pamwe naExit, Selima naDesire iimba pamwe noAma daz floor nuukwawo wulwe wa gwedhwa po wa imbika.

Oalbum ndjika okwe yi ningila mostudio ye mwene na okwi imba unene kombinga yonkalamwenyo ye yoku gwanitha po iilonga yosikola osho wo iilonga ye yomostudio, yedhina Mile Studio, ndjoka hayi ningi iikwelengendje yoongalo nokukwata wo oongalo uuna tadhi imbwa.
Ostudio otayi shi enditha nawa oshoka aahikingalo oyendji mboka opo ta ye ya naamboka yakalamo nale mowela omo haya kala nokukwatitha omaimbilo gawo.

Mile ota ti oalbuma ye ndjika ompe otayi opalele omapipi agehe no yi na etumwalaka unene lyu uka maagundjuka mboka yeli mosikola, kutya iilonga yoye nenge uunongo woye itawu vulu naanaa wu ku imbe waa ye komeho neilongo lyoye, shampa ashike to longitha nawa ethimbo nena ayihe oyina oku enda nawa.

Oalbuma ndjino otayi adhika mOvenduka, mostudio ye moka osho wo kOwambo mOndangwa nOnayena. Ota uvaneke kutya otayi ka andjakanekwa oshilongo ashihe manga Novemba inaa thika. Kaa yambidhi ye mboka inaaya mona ompito yokwiilandela uucd otaya vulu okupulakena uungalo we koositasi dhooradio adhihe moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here