Omusati Construction gwa gandja iikutu yetanga

0
86

Shipi Elago
OSHAKATI

Iitopolwa ine mbyoka tayi kutha ombinga muudhano wokatanga kokoompadhi mOshakati muudhano mboka wa li wa tameke etitatu lya ziko oya li ya mbendekwa iikutu yetanga kongeshefa yOmusati Construction pepatululo lyuudhano pokapale koIndependence Stadium mOshakati.
Ekopi ndyoka tali dhanwa kuumatyona wuli kohi yomimvo 17 otali dhanwa oshikando shotango moNooli na otali longithwa ongo ompito yokuupika oosipana dhomiitopolwa okuya mekopi lyo Skorpion Zinc ndyoka tali ka kalako okuza momasiku 10 gaSeptemba nuumvo moWindhoek.

Okapale kaShakati oka li ku udha ongula yEtitatu lya ziko unene ku udha aanona mboka yi ile okutala uumatyona uukwawo sho ta wu shi iningile.

Oosipana kehe odha li dha pewa uumbindja womalwaala ga yooloka na otaga hokitha, pepatululo. Alex Iitumba ngoka wo oye eli thimba yinongodhi metote po lyuudhano mbuka okwa li a pandula Olavi Iita sho, okupitila mongeshefa ye yOmusati Construction a li a longo oshilonga oshinene okuyambidhidha omaudhano gopayitopolwa.

Okwa ti otonamende ndjika otayi pe iitopolwa efano ewaanawa nkene oosipana dhawo dhina okuthikama po unene tuu sho tadhi kaya momathigathano omanene niitopolwa yilwe yomoshilongo.

Oku uvaneke kutya uudhano mbuka otawu kala aluhe hawu dhanwa kehe omumvo okutetekela ekopi lyo Skorpion Zinc na oya hala iitopolwa yilwe wo yi kale hayi kutha ombinga moka oshitopolwa kehe ta shi ka tegelelwa shikale sha etelela oosipana ndatu yimwe yo kohi-17, kohi-15, no kohi-13.

Mongashiingeyi iitopolwa mbyoka tayi kutha ombinga oya etelela ashike oosipana mbali A na B nelalakano okupa uumatyona uushona ompito yaandjuka okuninga omathigathano pamuthika gu li pombanda.

Ewiliko lyOmusati Construction olya ulika wo kutya olina ehalo okutsikila nekwashilipaleko lyuudhano mbuka opo nomomumvo tu uka wu yambulwe po. Ongeshefa ndjika oyi li kuume komaudhano oshoka halo lwotango tayi kwashilipaleke omaudhano konima sho ya li wo ya kwashilipalekele osipana yoYoung Chifes yaShakati omumvo ya li ya yi mo Premier League.

Alex ina yeleka ngele ekopi ndika otali ka kala ha li dhanenwa miitopolwa ya yooloka moNooli nenge otali kala ashike hali dhanenwa mOshakati.

Edhingoloko lyotango olya li lya patululwa kOshana A nOhangwena A moka Ohangwena ya li ya dhenge mo Oshana 1-0.
Ashike oshikumithi osho shoka kutya uumatyona mbuka otawu ulike wu na ontseyo yi li pombanda na otawu dhana uudhano tawu hokitha , kepulo kutya uumatyona mbuka owa mona ontseyo peni Alex okwa ti uumatyona owundji ohawu dhana miiputudhilo yomaudhano ano eeAcademy moka ye li haya longwa nkene yena okudhana okatanga okuza pomimvo dhopevi lela.
Iitopolwa ayihe sho tayi ka shuna hoka ya yambukile otayi ka tunga po nee oosipana dhawo dhahugunina ndhoka tadhi ka kutha ombinga muudhano woSkorpion Cup moWindhoek moka Omusati ogwo guli enyakwa lyuudhano mbuka oomvula mbali dha landulathana 2014-15.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here