Oshituthi shokulya onyama yokasino sha galuka

0
117

Pinehas Nakaziko
Windhoek

Aaholi yonyama yokasino otaya ka imemeha Etitano ndika sho oshituthi shokulya onyama yandoongi pamwe nokunwa oshampeina , natango sha galuka olweetho olutiyali moWindhoek.

Nuumvo oshituthi shika otashi ka ningilwa pehala lyokulila nokunwa hali ithanwa Old Location Restaurant, moWindhoek yokUuninginino.
Shika oshituthi sha etwa po kuTao’s Kitchen, okuza sho shali shaningwa lwotango momumvo 2013.

Oshituthi osha longekidwa kaanangeshefa yaali, Mpule Sezuni naTao Soni !Noarises, mboka oyo ishewe yali ya sindana ethigathano lyoDonkey Meat Cook-off momumvo 2013, konima yokuninga oshituthi shika, kwali tashi hokololwa she endele nawa.

!Noarises okwa ti nuumvo okwa tegelela oshituthi shi ka nane engathithi lyaaholi yonyama ndjika ya adha 300-400, okuziilila komithigululwakalo dha yoolokathana. Okwa ti pamwe nakuume ke mongeshefa, oyali ya talulula eetepo lyoshituthi shika konima sho ya kala nokupulwa kaaholi yonyama oyo tuu ndjika kutya oshituthi otashi galuka uunake.

Okwati elalakano lyoshituthi okutseyitha nokutaandelitha elyo lyonyama yokasino moshilongo. “Kwaamboka ihaaya li onyama ndjika, otapu ka kala ishewe iikulya ya yoolokathana, nehogololo olyawo yene.”

Kakele kwaashoka, ayehe mboka taya ka holoka otaya ka nyanyudhwa koongalo dhopamuthigululwakalo. Omandaaniso nomahokololo gomithigululwakalo otaga ka kala gakwata miiti.
Okatekete pomweelo okena N$ 300, noshituthi otashi tameke poheyali yokomatango.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here