Uudhano waPeter Kanu Amadhila wa kalekwa

0
80

SHIPI ELAGO
OUTAPI

Uudhano wokatanga kokoompadhi mboka wa li wa tegelelwa koyendji moNooli ehuliloshiwike inaw vula we okudhnawa.
Pethimbo Kundana a li moonkundathana naPeter “Kanu” Amadhila Osoondaha ya ziko okwa li a holola nkene ya li ya thiminikwa opo ya kaleke uudhano mbuka oshoka NFA okwa li a ndopa oku ya pa eziminino.

Kanu okwa ti nando oya li ya shangele NFA omukanda gwo ku indila epitiko opo ya unganeke otonamende ndjika, yo ya pe aadhani noosipana ndhoka ha dhi dhana mooliha moshilongo epitikilo, shika NFA ine shi yamukula sigo onena.
“Omuntu oto nyengwa nee kutya omolwashike inaa ya, yamukula kontumwafo ndjoka tweya tumina nando otwa li twe yi tumu muule wethimbo lya gwana,” Kanu ta ti.

Okwa ti nando oya li ye shi ningi nelalakano okuyambula po omaudhano moshilongo na unene pethimbo mpoka ooliha dhomoshilongo tadhi ende tadhi shongola shika ina shi enditha omwenyo gwaNFA.

Oonkambadhala ndhoka twa li twa ningi odha li dha hulile mekwena lya hula, okumona aawiliki yehangano lya NFA opo ye tu pe omulombo kutya omolwashike ina ya yamukulila ontumwafo ndjoka ya li ya shangelwa.

Ashike pauyelele mboka twa monopo okuzilila ku gumwe gwomaanawino yomaudhano moshitopolwa otawu holola kutya opuna okatendo mekotampango lyaNFA ndyoka ta li ti kutya kehe otonamende yi na ekwashilipaleko lyoshimaliwa oshinene ngaashi shoka sha li sha gandjwa koongesefa dha Kanu oshina okuningwa okupitila moNFA na.

Kanu okwa li a hola okuuva kwe konayi tati omalongekidho guudhano mbuka oga li ge ya pula oonkondo odhindji na opwa li pwa tikile oshimaliwa oshindji oku etapo ayihe mbyoka ya li yina okulongithwa potonamende ndjoka.
Okwa ti oya li ya kutha etokolo opo ya kaleke uudhano mboka oshoka kayeshi shoka shi li moompangela dhaNFA na, ina ya hala okuyona omisindalandu dhuudhano moshilongo.

“Oosipana adhihe ndhoka dha li dha ningi oshilage okukutha ombinga muudhano wekopi ndika otwedhi tseyithila nale na odha shunithilwa nale oshimaliwa shadho shoka dhali dhi ishangitha nasho,” Kanu ta ti.
Uudhano mbuka owa li wa lukilwa esiku lyomapendafule na owa li ta wu ka dhanenawa pokaple kaPeter Kanu Amadhila hoka ka li ha ka ithanawa David Sheehama mOutapi.

Konyala oosipana dhili omulongo odha li nale dhi ishangitha muudhano mbuka.

Dhimwe dhomoosipana ndhoka dha li dha ninga oshilage otaku hokololwa kutya ohadhi dhana moliha yopombanda moshilongo na odhi li dha geela NFA ngoka wo eli anyengwa okupongokonona oshikumungu sho katanga ko koompadhi moshilongo hoka ke li monkugo yina onkambe .
Oosipana ndhoka ihaa dhi dhana moliha nadho odha li dha ulike eyeme lyadho oshoka oya li yena ohokwe yokudhana noosipana oonene dhooliha dhoka kayena nando ompito okudhana nadho kaleke ashike oku pitila muudhano ngambuka.
Otwi inekela NFA okuna omatompelo omawaanawa okukala ina galula ombapila yetu na otwi inekela wo kutya ota kala etu yamukula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here