Zulu Boy a simanekitha edhina lye mehangano lyuunkulungu

0
59

Pinehas Nakaziko

Windhoek-Omvalele yomOnayena yedhina Shikulo Pinehas, a tseyika nawa Zulu Boy, na ye osho a thiki mehangano lyuunkulungu.
Molwohokwe neilongo lye moka i ilongela uunkulungu koshiputudhilo shopombanda shaNamibia (Unam), Zulu Boy okwa ti pethimbo ndika okwi ipyakidhila muunkulungu mboka wokuthaaneka, okusindolola, oku imba, noku nduluka po.

Okwa ti uunongononi we owe mu kwathela opo a kale omunduluki ngoka komasiku gokomeho ta kakala a dhenga mbanda. Zulu Boy okwa li gumwe gwomaanongononi mboka ya li ya thaaneke omapulakata gaMTC ngoka ga li gokutseyitha ongodhi ndjoka yedhina Osmart phone, omvo gwa yi. Oye ishewe omunongononi gwotango omushona okuthaaneka oshihako shombelewa yElelo lyondoolopa Oniipa.

“Ngashingeyi onda li nda ithanwa opo ndi ka thaaneke ekuma lyongulumambo yosikola Otjomuise, pamwe noYALI, noAmerica Embassy. Ongame ishewe nda thaaneka epulakata lyaAndimba Toivo yaToivo, ndjoka lyali lya hokiwa koyendji moshilando,” Zulu Boy ta ti ngaaka.

Zulu Boy okwa li ishewe methigathano lyahugunina lyoBank Windhoek Triennial Exhibition nuumvo. Ndika hali ningwa konyala uule woomvula ndatu. Sho a popi kombinga yethigathano ndika okwa ti olya nuninwa okudhana nokupandula aanuunkulungu ayehe yomoshilongo, yo ye ya pe oonkondo opo ya vule okutsikila.

“Kakele kwaashoka, ethigathano ndika ohali gandja ishewe ompito ombwaanawa opo oonkulungu ndhika dhi vule oku ulika uunongo wadho tashi pitile miilonga yadho mbyoka hayi ulikwa kekuma methigathano ndika,” Zulu Boy ta ti ngaaka.

Ngashingeyi Zulu Boy okwa tota po ehangano lye mwene lyedhina BMs Creative Hub, ndyoka hali thaaneke, nokuninga iikonga opo aanangeshefa aashona ya vule oku imonena iiyemo tashi pitile muunongo wawo.

Okwa kumike oonkulungu ooshoona dhi kale nokulongela kumwe nokuhumitha komeho eliko lyoshilongo.
Nuumvo okwa ti ota dhiladhila opo a ka kale a ulika iilonga ye yopeke oye awike, noku enda nuuyuni ta ulike uunongo we.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here