Oalbuma Okusafa otayi tungu

0
161

Pinehas Nakaziko

Windhoek-Omvalele yomOngha moshitopolwa shaHangwena, Valde Nghinamwaami a tseyika nawa nedhina Mr 2 Push-ups, osho natango a pititha oshipandi shoongalo dhe, shoka shina etumwalaka tali tungu.

Oalbuma ndjika yedhina Okusafa, oyo yimwe yi na omulyo goongalo omwaanawa, notayi popi kombinga yokumona iihuna monkalamwenyo.
Moalbuma ndjika otamu adhika oongalo dha dhenga mbanda adhihe dhili omulongo. Oongalo ongaashi Okusafa, ndyoka yalukilwa oalbuma. Ondjila, Valumehnu moka ta kwathelwa oku imba kuSatlam, Oukandona, Efenge ta kwathelwa kuDollar Mafele osho woo Okuzanale, moku tumbula po ashike dhimwe.

Mr 2 Push-Ups okwa ti albuma ndjika oya longekidhwa noya pitithwa kohi yehangano lye mwene lyedhina, Okuzanale Production.
Kakele kwaashika omaimbilo ogendji okwe ga kwatela koostudio dha yoolokathana, mwakwatelwa ya Young T nDj Didy.

Mr 2 Push-Ups ngashingeyi okwi ipyakidhila nokutseyitha noku ulika oalbuma ye mpaka naampeyaka. Okwa kala noku ulika uunongo pomahala ga yooloka, unene tuu pomauliko giipindi monooli yoshilongo.

Oongalo okwe dhi tamekele manga a li omushona, ta hiti enongelo lye kOmbaye. Omalongekidho ge gomvula ndjika, okutseyitha oalbuma ye, nokutula oshitalenti she pomuthika gwopombanda.

Okwa ti otaka pititha wumwe womuuvidio we mboka wakala noku inyenga nawa kooradio dhOshiwambo ngaashi Energy 100 Fm.\

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here