Okatomeno kOutapi natango inaka pwa okutunga

0
37

Loide Jason

OUTAPI-Etungo lyOkatomeno komOutapi hoka ka tamekwa okutungwa konyala oomvula ntano dha piti, natango onkene lya thikama, inaa li pwa.

Otaku hokololwa etungo ndika lya thikama itaa li longo oshoka kali na oompompolokelo dhomeya ngoka taga ka yoga omaloli goku eta oongombe pokatomeno hoka. Omutungi ngoka ali a kutwa, nokwa adhika a tameka andola a manuthulule iilonga mbyoka, okwe yi thigi po, konima sho epangelo lya ndopa okufuta oshimaliwa shoka a longela.

Ndhika odhe ya puuyelele pethimbo Minista gUunamapya, Omeya nOmaluhwa John Mutowa ali ta talele po okatomeno hoka mOutapi, noshowo omahala omakwao ngoka geli kohi yuuministeli we mOshitopolwa shaMusati.

Mutorwa okwa nyanyukwa oshoka iilonga oyindji oya longwa nawa noya pwa. Ashike okwa ti otashi uvitha nayi sho natango pe na iilonga ya thikama, itaa yi tsikile, shoka sha etitha epatululo lyokatomeno haka li kale omayambandjodhi gowala.

Okwa ti iilonga yomatungo miitopolwa ohayi katekwa molwashoka omatokolo ohaga ningwa, koombelewa oone ne dhepangelo koWindhoek.
Okwa thaneke andola omatokolo gamwe ga gandjwe kaakaleli po yepangelo mboka yeli kiitopolwa.

Nangele shika osha yi miilonga, Mutorwa okwa itaala kutya omayakulo otaga kala nokuthika mbala kaayakulwa.
Pethimbo ndika oominista odho ashike dha tegelewa okuungaunga noonkalo ndhoka naashoka ka shi li mondjila.

Minista ta gwedha po ishewe kutya Namibia naye okwa gumwa kompumbwe yoshimaliwa ngaashi ashike iilongo iikwawo oyindji muuyuni.
Ihe nando ongeyi itashi monika nawa ngele omatungo ngaashi ndika otaga kala ga thikama omolwa oshimaliwa oshi shona.
“Otwa longa ko oshindji ooperesenda 70 ihe ngashingeyi etungo olya thikama molwa iilonga mboka yili ko yoopersenda 30 adhike. Ka shi li mondjila,” osho a popi ngaaka.

Okwa uvaneke taka ninga omakonakono koombelewa dhe oonene koVenduka opo ya tale mpoka taya mono oshimaliwa shoomilona N$ 2.5 opo iilonga mbyoka yi vule okutsakanithwa mbala.

Mutorwa ta ti oshimaliwa shoka oshi shona noonkondo na otashi vulu okumonika. Okwa popi nomuthindo ta ti iilonga pokatomeno oya pumbwa okutameka, oshoka omashina ngoka geli mokatomeno oga landwa niimaliwa yoshigwana, nota ga hepa ngele oga kala ga thikama owala itaaga longo sha.

Mutorwa okwa hokolola kutya okatomeno haka oka li po nale ihe oka li ka tungwa momutholomo gwonkuluyonale.
Etungo ndika epe olyo onkambadhala opo ka tungwe momukalo gwopashinanena nomashina goshinanena opo ka yambule po eliko monooli nomoshilongo ashihe.

“Uutomeno uukwawo wafa haka owa tungwa moKatima Mulilo, Oshakati nomEenhana. Hoka ka tungwa koKatima Mulilo oke li nale miilonga,” osho Mutorwa a yelitha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here