Omutumba guunkulungu moNamibia gwashaina omauvathano

0
38

Pinehas Nakaziko

Windhoek-Omutumba guunkulungu moNamibia (NACN), ogwa shaina euvathano nomahangano gayoolokathana moshilongo, opo gu gwanithe po oshinakugwathina sha gwo okuyambidhidha oonkulungu, naahikingalo mboka itaaya vulu oku ithikamena yoyene ngele tashiya piiyemo. Eshaino lyeuvathano ndika olyali lyaningilwa moVenduka Etiyali lyapiti, pehala lyokulila nokunwa, Lemon Tree.

Omahangano ngoka gali gwa tseyithwa ga koleka euvathano ndika ogo ngaashi Franco Namibia Cultural Centre (FNCC), Children of Namibia (CHINAMIBIA), Namibian Broadcasting Corporation (NBC), Cosdef Arts & Craft Centre (COSDEF), College of the Arts (COTA), MitsMed t/a Craft Strategy, Museum Association of Namibia (MAN), National Theatre of Namibia (NTN), Otjiwarongo Arts Centre (OTAC) noYouth Orchestra of Namibia (YONA).

Gretta Gaspar, ngoka aza koNACN, okwa holola kutya oshasimana okukwathela aatotipo yuunkulungu mbaka, ngele tashiya pekwatho lyo pa shimaliwa, nelalakano lyokuhumitha eliko lyoshilongo komeho, tashipitite miiningwanima mbika.
Okwa gwedha po ta ti sigo oompaka ehangano olyo tuu ndika olya kwathela aaningi yuunkulungu pamwe naahikingalo yaadha po 22 konyala oshilongo ashihe, pamuthika gwomwaalu guthike poomilliona ndatu..

“Opo aanuunkulungu mbaka ya kwathelwe, oyena oku kala ya landula omilandu adhihe ndhoka dha etwapo kehangano lyetu lyo NACN opo kehe omuntu avule okukwathelwa. Itashiti owala kutya kehe omuningi guunkulungu nenge omuhikingalo okuna okukala a kwathelwa kepangelo, ashike ohatu tala kiilonga mbyoka ya etapo noonkondo okuza kaantu mbaka” Gaspar ta ti ngaaka. Okwa gwedha po ta ti ngaashi naanaa oshilongo sha taalela ompumbwe yeliko, epangelo olya hala okukwathela iinima ayihe yuunkulungu, mbyoka tayi vulu okuhumitha eliko lyoshilongo komeho, momikalo dhayoolokathana.

“Uunkulungu nomithigululwakalo odho iinima mbyoka yapumbwa oku kala yakwathelwa,” Gaspar ta gwedha po ngaaka.
Omunashipundi gwoNACN gwedhina Patrick Sam okwa ti nonando ehangano ndika olya shaina etso kumwe nomahangano ngaka, omishangwa adhihe otadhi ka taluluwa, opo ya mone nkene omahangano ngaka tag aka vula oku kwathela aaNamibia ayehe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here