Bobby a tseyitha oalbuma Wambo Van Die Kasie

0
36

Pinehas Nakaziko

Windhoek-Omuiimbi omunongo, Absalom Bobby ngoka a tseyika nawa okwa tseyitha noku ulika oalbuma ye yedhina Wambo Van Die Kasie (WVDK) pehala lyokunwina, Sundok Bar moshilando omasiku ga piti.

Bobby ngoka eli ishewe omuimbi gwongundu yoMagogoz, okwa ti elalakano oku ulika uunongo we, tashi pititle moku imba oye awike, nonando ina topoka nongundu ndyoka yoMagogoz.

Bobby okwa gwedha po ati elalakano lye olyo ashike okupititha tango uungalo wumwe po, nokwali a pititha oalbuma sho a li a yambidhidhwa kehangano lye lyoSkim 101., molwa oshitalenti she.

Oalbuma ndjika WVDK oyo yimwe yi na omulyo gwoongalo dhayoolokathana ngaashi O hip-hop, RnB no Kwaito. Omaimbilo ge konyala otaga popi kombinga yonkalamwenyo ye manga ali omushona. Nonando oalbuma otayi nyanyudha, otamu adhika ishewe omaimbilo goluhodhi moka tapopi nkene ali a kanintha yina nayinakulu manga ali omushona.

Bobby okwa ti kashali naana oshidhigu kuye oku holoka po noalbuma ndjika, oshoka okwa kala nale mehangano lyoongalo, pamwe nongundu Magogoz. Ngaashingeyi okwa pititha uuvidio woongalo dhe dhimwe ko You Tube, mboka natango hawu talwa koyendji.
Moalbuma muka ota kwathelwa kaahikingalo ngaashi John Gregorious, J808 naNeslow, okutumbula po ashike yamwe.
Oalbuma oya kwatelwa kehangano lyoMambas Mansion, noya ningwa omikwelengendjo koJc Amutenya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here