Della Reese omunyandi omunedhina a si

0
75

Omunyandi nomwiimbi omunedhina nenge a tseyika nawa, Della Reese, okwa mana oondjenda dhe mepipi 86.
Reese, ngoka i imonene edhina moTV okwa manene oondjenda megumbo lye moCalifornia mOsoondaha.
Omudhani gwookino Roma Downey, omudhani pamwe naReese mokino yedhina “Touched By an Angel,” okwa koleke shika kuVariety, “Okwa li omukulukadhi itoo mu itaale, omuvali, kuku, kuume nomusita oshowo omwiimbi ngoka a sindana oshindji nomudhani goofilima omunedhina.’
“Okupitila miilonga ye oshowo monkalamwenyo ye okwa guma nokuhwameka oonkalamwenyo dhaantu oomilliona odhindji.Okwa li meme kungama na onda li omunelago okulonga pooha dhe omimvo odhindji dhindji mokino ‘Touched by an Angel.”

“Ondi shi shi kutya egulu olya taamba omuyengeli omupe esiku ndika. Della Reese ota kala aluhe momitima dhetu”
Sigo opeso lye, Reese okwa tyapula eithano lyokuyele ongo omwiimbi gwewi enene momusiki yo jazz, nokusindana omapapa goGrammy ge li gane omanga inaa lundulukila koTV, koshowu yedhina Della mo 1969, ndjoka oyo yotango okuwilikwa komukiintu omuAfrican-American

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here