Kilimanjaro Boxing a longekidha ombokisa ya hugunina yonuumvo

0
43

Shipi Elago

OSHAKATI-Oshiputudhilo shokudheula aadhengingonyo moNooli, Kilimanjaro Boxing oshali sha unganeke uudhano woongonyo waamati mboka opo ta ye ya, Olyomakaya ga zi ko poshinyanga shendiki lyaanyasha mOshakati.

Uudhano mboka wa li wa kwashilipalekwa kongeshefa yoMalanga Mills owa li wa thigi oyendji ya lala oshoka opwa li dhakahandja tadhi umbwa oshimati. Olugodhi lwotango lwongulohi olwa li pokati ka Trofimus Johannes na Michael Uushona moka Uushona a li a dhengwa mo medhingoloko etitatu.

Shanghilifa Matias okwa li a dhenge mo Hainghumbi Natanael, omanga Kambuta Samuel a li a dhengwa mo ku Filipus Annanias.
Uudhano uunene mboka wa li wa gwitha oyendji kiipundi owa li pokati ka Andreas Tobias na Neumbo Salomon , uudhano mbuka owa li wa kindja noonkondo adhihe na ka pwa li omwali ta tumbu mukwawo, aayambidhidhi mboka ya li ya holoka momwaalu omunene oya kala othika omadhingoloko agehe oshoka aamati oya li ta yi dhenge ndele nangweye to fuuka. Andreas Tobias lwa hugunina okwa li eshi pondola oku sindana po uudhano mbuka niitsa. Nghishimwene Mwoombola ngoka a li a tameke nuupenda ta toto afa omuntu a tumwa kaakaleko okwa li a tsuwako iilyaalyaka oshoka okuponoka kwe okwa li kwe mu etitha opo a thikile koongonyo dha Shikukutu Jonas ngoka oye a li a sindanapo uudhano mbuka.

Paulus Aileka okwa li a lathwa uupuka ku Gustaf Petrus molugodhi ndoka lwa li talu zitha omahwilili okutala oshoka mbaka oya li ta yi idhenge ya fa ka ye shi ngele okuna ngula.

Uudhano wesiku owa li pokati ka Jason Immanuel na Mwahafa Fabian mpaka noambulansa odha li dha thika oshoka ombinzi oya li ta yi tika sho aalumentu mbaka yoshiviha sho Lightweight ya li ta yi idhenge ya mana mo Jason Immanuel okwa li a sindanapo uudhano mbuka.
Joseph Benhard ngoka oye e li thimba yi na ongodhi muudhano mbuka okwa li a pandula aambokisi sho yi itula mo muudhano ta ti oshiputudhilo she otashi tsikile noku longa iilonga ya simana , okukutha aanona momapandaanda. No ku yapa oompito dhaandjuka monkalamwenyo okupitila muudhano woongonyo.

Okwa ti oshiputudhilo she ota shi longo omutenya nuusiku opo shi ete uudhano wopamuthika gwopauyuni koNooli ngaashi naanaa ha shi ningwa kiiputudhilo yokudheula aambokisi moshilongo.

“Olwindji aakalimo yokoNooli oya kala no ku liwa oshipungo oshoka uudhno woBokisa pamuthika gwopauyuni ohaga hakele ashike moVenduka onkene oshinima shika oshina okushendja ashike ota shi shendjwa owala ngele Kilimanjaro okwa pewa iikwa niipangitho mbyoka tayi vulu oku eta po uudhano mbuka,”Benhard tati.

Oshiputudhilo sha Kilimanjaro oshi li molukanda lwaShoopala mOshakati, moka shi na ondjugo yo kwiidheulila nando ka yili naanaa pamuthika omwaanawa na oya pumbwa eyambidhidho lyiilongitho osho wo onkalo yetungo moka taya longele ka yi li nana pamuthika omwaanawa.

Ongeshefa yoMalanga Mills oya li ya kwashilipaleke uudhano mbuka nokapandi kooN$ 15 000.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here