Mchungu naChekere ya imbi ongalo yaDesemba

0
57

Pinehas Nakaziko

WINDHOEK-Aahikingalo yaali haya imbi oongalo dho Afro Pop noKwaito, Mchungu naChekere, osho ya longele kumwe noku imba ongalo yawo ompe yedhina Desemba, ndjoka ya piti oshiwike shayi.

Mchungu naChekere aahikingalo mboka yakala nale mehangano lyoku imba oongalo noya kala yeshiwike onga Amatokolos naMay-Boss. Oya kala noku imba oongalo dhawo dha topoka, nonando yakala noku ikwathela muungalo wumwepo.

Omukwateli komeho gwongundu ndjika Mchungu okwa kala a tseyika nuungalo mboka wa kala noku ulikwa koTV nokupulakenwa kooradio dhomoshilongo ngaashi hoka kedhina Ekwafo, Ndisile Mokasie nUukwaluudhi. Sigo oompaka okwa pititha oalbuma dhe mbali, dhedhina Ekwatho na Paradise, ndhoka dha endele nawa.

Kakele kongalo ndjoka opo ya piti paife, aahikingalo mbaka otaya ilongekidhile ishewe okuholoka po noalbuma yawo yotango yedhina “Chungu naChekere”, ndjoka tayi ka pita mbala omvula ta yi ya.

Mchungu okwa ti okupititha ongalo ndjika Desemba yi na omufango gwoKwaito noHouse, elalakano lyawo okugandja omulyo gwoongalo dhawo ndhoka tadhi ka adhika moalbuma ndjoka ya tegelelwa.

Okwa ti ongalo ndjika otayi popi kombinga yiiningwanima aihe mbyoka hayi ningwa muDesemba, mwakwatela omadhano giituthi ngaashi ooKrismes. Okwa gwedha po ishewe ta ti ongalo Desemba otayi ulikile ishewe aaholi yaahikingalo mbaka kutya natango oyu uka komeho, no taya longo nuudhiginini moongalo.

Ongalo Desemba otayi adhika komapandja go intaneta ngaashi You Tube, Sound Cloud, notaka adhika ishewe taka dhanwa unene kooradio dhomoshilongo.

Aahikingalo mbaka oya tegelelwa ishewe ya ka ulike uunongo wawo muDesemba 24, pehala lyoku nwina lyoSkattie Bar moTsandi, moshitopolwa shaMusati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here