NAMAs ta tseyitha ehala mpoka tapu ningilwa ethigathano nuumvo

0
157

Pinehas Nakaziko

Windhoek-Omunashipundi omukuluntu gwoNamibia Annual Music Awards (NAMAs), Umbi Karuaihe-Upi okwa tseyitha oshiwike shika kutya ehala mpoka tapu ka dhanenwa oshituthi shethigathano lyaahikingalo dhingi aaNamibia nuumvo otali ka tseyithwa pehulilo lyomwedhi nguka.
Karuaihe-Upi okwa ti aalongekidhi yoNAMAs otaya ka tala okuza moodolopa ndatu unene tuu moVenduka, Walvis Bay noSwakopmund, mpoka ta pa opalele nopuna ehala ewaanawa nokuningila oshiindingili shika.

Okwa gwedha po ta ti, omvula ndjika oyo yimwe oNAMAs ya mona omwaalu ogundji gwaahikingalo mboka ye na ohokwe okukutha ombinga methigathano ndika, oshoka omwaali okwali gwa londa sigo opo 978, shi vulithe mo 2011, moka omathigathano ngaka ga tamekele.
“Omathigathano ngaka onkene taga tsikile nokumwenyeka, noku ulika oongalo dhomoshilongo ndhoka dha dhenga mbanda, noshiindingili shika okwa thaanekwa shika kale shi li pamuthika gwopombanda,” Karuaihe-Upi ta ti ngaaka.

Okwa gwedha po ishewe kutya omwaalu gwaahikingalo ya adha po282 okwa li inaa gu mona ompito yoku kwatelwamo methigathano muka, omolwa omatompelo gayoolokathana, naashoka aahikingalo inaa ya landula omilandu dhili mondjila.

Uukategori mboka wa mona omwaalu ogundji methigathano lyonuumvo ongaashi mo best producer, best collaborate naamboka wa mona omwaalu omushona ongaashi o best Afrikaans noOviritje.

Kakele kwaashoka, Karuaihe-Upi okwa tseyitha aantu mboka taya ka hogolola oongalo nenge aahikingalo mboka taya ka sindana kutya oyo Lischen Khachas; Che Ulenga; Freddie Taylor and Axali Doeseb. Omanga mboka ya za pondje yoshilongo ongaashi Sammy Forson okuza koGhana; Somoina Kimojino okuza Kenya; Sammy Thuo okuza koKenya; Chali Bravo okuza koZambia naOlufunke Adebonojo okuza ko Benin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here