Young Boys enyakwa lyuudhano woKau Kamasheshe

0
38

Shipi Elago

Ongwediva-Okau Stars oka ndopa okugamenena po epapa ndyoka ka li ka sindana omumvo 2016. Ospana ndjika ina yi shi pondola okukala nekopi ndika sho ya dhengwa kosipana yoYoung Boys medhingoloko lya hugunina lyuudhano wokomumvo mboka wu holike koyendji moshitopolwa sha Shana pethimbo lyomatyapulo. omanene.

Nando oyendji oya li yi itaala kutya osipana yOkau Stars ndjoka ya li ye ya methigathano ndika yi li momufolomo omwaanawa oyo tayi sindana po uudhano mbuka nuupu, shika ina shi ningwa ,oshoka Young Boys okwa li eya iilongekidha nawa.
Okau Stars oka li ashike ke na okwiidhidhimikila ehala etiyali muudhano mbuka oshoka lyotango olya yakulwa po kuYoung Boys ngoka a li a lungundja shokambishi.

Young Boys okwa li a toola po ekopi lyuudhano mbuka ndyoka lya li lya tentekwa okapandi koodola N$7 000, noombandi dhoshingoli.
Okau Stars oka li ka pandulwa nokapandi koodola N$3 250, omanga Okau United ka li keya pehala etitatu moka ka li ka hekelekwa noodola N$2 000 , ye Kalla FC ta etelele okano na okwa li a hekelekwa nokapandi koodola N$1 500.

Muudhano wo U/17 Male Lions oye enyakwa no kwa toola po okapandi koodola 2 000, ekopi noombandi dhoshingoli.
Kalla FC okwa li eya pehala etiyali moka a pandulwa nokapandi koodola 1 000, noombandi dhoshisiliveli, omanga Oshaandja FC sha toola po ehala etitatu moka ya pewa okapandi koodola 700, ye Kau FC te etelele okano pehala etine no lya hugunina na okwa pewa okapandi koodola 400.

Aadhani mboka ya li ya longo nawa noku ulika iitalenti yawo oya li wo ya pewa omapandulo gawo moka epole lyomudhani dhingi lya yi ku Pius Shilongo gwoKau FC ngoka a li a pewa 250, omanga omuhikihiya dhingi Sam Shindombo a pewa 250.
Omudheuli dhingi Six Alugodhi gwoKau FC na ye okwa pewa ooN$ 250.

Okau FC oka li ka pewa epapa lyosipana ndjoka yi ihumbata nawa muudhano 250, omanga Joel Johannes oye omukwati dhingi muudhano mbuka.

Omukwateli komeho guudhano mbuka Iindileni Iipinge okwa ti mbuka otawu ende noku koka omvula kehe na otawu kwathele aagundjika opo ya ulike iitalenti yawo.

Okwa ti ethigathano ndika olya etamo oshitopolwa shuumatyona uushona wu li kohi yomimvo 17 opo ku kwashilipalekwe kutya uuna aadhani mboka haya dhana moosipana oonene ngele oya thigi po uudhano nena opuna mboka taya ka ya moompadhi dhawo.
Uudhano mbuka oha wu dhanenwa pokapale ke li pOkau kaMasheshe na oha wu kuthwa ombinga koosipana dha yooloka moNooli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here