Mushe mehangano lyoongalo noalbuma Pethimbo

0
230

Pinehas Nakaziko

Ovenduka-Omuhikingalo gwoongalo dhoAfro pop, Dancehall noKwaito, Albert Uulenga a tseyika nawa nedhina moongalo Mushe osho a galukile mehangano lyoongalo no albuma ompe konima yokukala mefudho yoomvula ndatu.

Oalbuma ompe ndjika oyi na oongalo dha dhindwa nawa.
Mushe okwa galuka noalbuma ye ontintano yedhina Pethimbo (On Time), ndjoka ya imbwa newi lyoshingoli, no yi na omaimbilo taga hokitha aapulakeni.

Mushe okwa ti oku eta po oalbuma ndjika okwa hokithwa kiinima ayihe mbyoka hayi ningwa monkalamwenyo yesiku kehe, uunene sho a ningi uule wethimbo inaa uvikilwa mehangano lyoongalo.

“Oalbuma ndjika oyi na oongalo ndhoka tadhi tungu, no dhi tadhi longo oshigwana, nokugandja omatumwalaka nomayele ga yoolokathana, unene nkene omuntu ena okuyanda oluhepo,” Mushe ta ti ngaaka.

Okwa ti oalbuma okwe yi luku Pethimbo oshoka ‘ethimbo olyo oshimaliwa’ na inali pumbwa okudhanithwa.
“Ndjika oyo oalbuma ya li ye ya pethimbo ewaanawa ndyoka nda kala nda hala okuyipitha, nokwali ndi wete ndakoka ngele tashiya moongalo, noongalo dhandje odhi li pamuthika gwopombanda,” Mushe ta ti ngaaka.

“Kakele kwaashoka, okwa li ishewe ndi ipyakidhile noongeshefa dhimwe opo ndi kale ndi na oshimaliwa uuna itaandi ka imba we.”
Mushe okwa gwedha po ta ti oalbuma ndjika oya nuninwa kehe omuntu ngoka ehole oongalo dho shiNamibia, no ka yi na nando okatongo.
Moalbuma otamu adhika ongalo ndjoka yalukilwa oalbuma yedhina Pethimbo, ndjoka Mushe naye ati okuyihole noonkondo oshoka otayi longo antu nkene yena okulonga oshimaliwa. Ongalo onkwawo oondjoka yedhina Pamwe Taaluka ta kwathelwa kuSunny Boy oyo ishewe itaa yi ka thiga omuntu a kuutumba. Otamu adhika ishewe ongalo Relocated, moka ta popi nkene a tembukile kOwambo.

Mushe okwati oalbuma ye ndjika ompe noyina oongalo 19 otayi yelekwa nooalbuma dhe mbali dhotango ndhoka ali a tseyika nadho moongalo ngaashi Omunangeshefa na Letter for the President.

Moalbuma muka omwali muna oongalo ngaashi Onkalamwenyo, Mukwatheleni naI thought It’s You, ndhoka dhali dhe mu sindanitha omakopi ogendji koshituthi shoku gandja omapapa kaahikingalo dhingi aaNamibia (NAMAs) ongo oye omuhikingalo dhingi gwomvula 2012 no 2013.
Moongalo okwa li a holokele mo sho a tameke oku imba na Exit oomvula omulongo dhaka pita, nongundu yedhina Exit naMushe, noyali ya ningi ooalbuma dha adha pu ndatu, mwakwatela Industry 99 ndjoka ya li ya dhenga mbanda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here