Jericho ti ihumitha komeho moongalo nuumvo

0
48

Pinehas Nakaziko

OVENDUKA-Omuimbi gwoongalo dhoHip-hop ngoka a tseyika nawa koyendji moshilongo onga oye dhingi ngele tashiya mokuimba oongalo dholudhi nduka, Jerome Jericho Gawanab, okwa ti nuumvo ote ya noongalo oompe dhi na omulyo omupe.
Jericho ngoka a tseyika nedhina ndika moongalo, okwa ti nuumvo otaka humitha oshitalenti she komeho moongalo, nomulyo gwoongalo omupe.

Okwa lombwele Kundana oshiwike sha piti ati ndika olyo ethimbo ewanaawa kuye nokushendja omulyo gwoongalo dhe, unene tuu sho shu uka nokuukuluntu, nokwa hala oku imba oongalo ndhoka tadhi tungu.

Jericho okwali tapopi pethimbo a li ta tseyitha noku ulika uungalo we uyali mboka a li a gandja kudhimwe po dhomooradio dhomoshilongo opo wu vule okupulakenwa kaaholi yoongalo dhe. Oongalo ndhoka dha piti ongaashi Touch Me (Kwata ndje), hoka kadhindwa nokuningilwa omikwelengendjo ku Elvo, oshowo /Namtere kaningwa omikwelendgendjo kuDozza.

Oongalo ndhika odhi li tadhi inyenge nale nawa mewangandjo, Jericho okwa ti okwali edhi ningile kongulu ye ompe ndjoka yokunduluka oongalo, opo a egulula komunkulofuta, moSwakopmunda, yedhina Ghetto Child Studio.

Okwa gwedha po ta ti ndjika oyo ostudio ali eyi etapo noshimaliwa shoka ali asindana methigathano lyokugandja omakopi kaahikingalo aaNamibia dhingi (NAMAs) omvula yaziko, nokwali a hala a kale ta vulu oku kwathela aahikingalo ooyakwawo mboka kaayena iiyemo yoku ninga oongalo.

Jericho okwali ishewe a tseyitha kutya ye okwa li a tembukile koSwakopmund hoka ta ka kala ta ningile omaimbilo ge, opo a vule oku ipyakidhila noongalo dhe a manguluka, nokulonga a manamo kaapuna shoka tashi mu piyaganeke.

Ngashingeyi Jericho okwa tula nale ombunda moshihwa nota longo nuudhiginini. Okwa tseyitha taka pititha oshipandi shoongalo dhe 17, shedhina Paper Chasing muMei. Okwa hala ishewe oku ka longa naahikingaalo yomoshilongo ngaashi Dixon, Adora naEthinx.

Jericho okwa ti nuumvo okwa hala a ka kale a pititha uuvidio woongalo dhe, mboka tawu ka kala wa dhenga mbanda.
Jericho omuimbi ngoka ali a holokele moongalo oomvula odhingji dha piti, sho ali aholoka nokangalo hoka kedhina I Still Love You (Ondikuhole Natango) kali ka hokiwa koyendji, konima sho ali a patululwa mondholongo, mo 2006.

Okwa li ishewe a pititha ongalo “Helele” moka ali ta kwathelwa ku Tunakie, nongalo ndjika oya li ye mu sindanitha ekopi onga omuhikingalo dhingi omulumentu moshilongo mo2011.

Okwa ka ninga oomvula ndatu a mwena po, no mo2016 okwali ishewe a galukile moongalo noalbuma ye ontine yedhina theWall of Jericho, moka natango a li asindana ekopi onga omuhikingalo dhingi gwoongalo dho Hip Hop.

Omvula ta yi y a Jericho okwati okwa hala aka kale a sindana omakopi ogendji, nokutula oongalo dha Namibia pomuthika gwopombanda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here