Omumvo gwa nanga

0
40

Nuumvo otagu kala omumvo gwa nanga nomahupilo sho, opo taga tumbudhuka po okuza muupyakadhi womumvo 2017. Oshishi okupandulwa sho epangelo lya lombwele aanmebelewa opo ya shonopeke elongitho lyoshimaliwa. Uunene tuu sho Omupresidente Hage Geingob a ulike oshiholelwa. Kashishi oshiholekwa kutya aanambelewa oyendji mepangelo ohaya hupu molutaima oshowo miimaliwa yomalweendo. Oshikwawo ooshika kutya aaniilonga yamwe ohaya longitha nayi iihauto yepangelo. Ngaka ha go omatompelo sho iinima itaayi ende nawa uule womimvo ndhika. Omahupilo guuyuni nago itaga ende ngaa nawa uule womimvo ne dha piti . Oshinima shika nenge onkalo ndjika aantu oyendji kaya li ye yi ilongekidhila. Nando onkalo oya kala ngaaka aantu oya hepeke moku endaenda niitopolwa nando okwa li inaashi pumbiwa, opo ashike ya imonene iimaliwa yomalweendo. Yamwe oya yi kiilongo yopondje opo ya longithe omalweendo ngoka okuka landa iinima yawo. Omolwomatompelo ngaka epangelo olya indile onkao ndjika yi hulithwe po. Oominista inadhi pumbwa we oku ya komalweendo niiyendo yaantu oyendji kakele uuna sha pumbiwa. Utya oominista odha lombwelwa dhaa ha enda ende nando pondje yoshilongo . Omautho ngaka oga pumbwa okutulwa miilonga lela pethimbo ndika oshilongo tashi nyengwa. Nongele omahupilo oga hwepopala omautho ngaka inaga kuthwa po naga kale miilonga nomonakuyiwa. Opo iimaliwa mbyoka ya hupithwa pomukalo nguka yi vule okulongithwa mokutunga nando oofabulika ndhoka tadhi kwatha oshilongo uuna omahupilo taga shongola ngaashi shi li pethimbo ndika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here