O NAMAs otayi ka ningilwa komunkulofuta

0
35

Pinehas Nakaziko

WINDHOEK-Oshituthi oshitihetatu shokugandja omakopi kaahikingalo dhingi moNamibia (NAMAs), okwa tseyithwa nuumvo tashi dhanenwa komunkulofuta, poThe Dome moSwakopmund momasiku omilongo 28 gaApilili.

Shika osho oshikando oshitatu oshituthi shika tashi ningilwa pehala opo tuu mpoka mOmbundu ya Kiiyala. Ehala mpoka tapa ningilwa NAMA’s olya tseyithwa komunashipundi omunene gwoNAMAs, Umbi Karuaihe-Upi, pamwe naTim Ekandjo, mwakwatelwa Mayola goSwakopmund, Paulina Ndahafa Nashilundo.

Ekandjo okwa notheleko iifokundaneki naakwashigwana mboka ya li ya holoka petseyitho ndika a ti elalakano lyoku dhanena oshituthi shika moSwakopmund omolwehumokomeho ndyoka lili mo, niinima yawo ayihe mbyoka yili pamuthika gwopombanda, okuza komulalo, nehala mpoka tapu ka dhanenwa oshituthi shika, lili pomuthika gwopombanda.

Mayola gwaSwakopmund naye okwa holola enyanyu nohokwe ye moshituthi shika, ta ti okuza nkene oshiindingili shika sha li sha dhanenwa moSwakopmund mo 2014, omwaalu gwaataleli po okuza pondje yoshilongo ogwa kala noku indjipala noonkondo, sigo opomwaalu gu thike po7 000.

Okwa gwedha po ta ti shika otashi indjipaleke eliko lyomondoolopa ndjoka, nomahumo komeho otaga ende nawa.
Aakadhona yatatu mboka ya hogololwa opo ya ka kale taya wilike oshituthi shika nayo oya li poshiindingil shetseyitho lyehala. Aakadhona mbaka oyo Tanya Doringo, Esperance Luvindao, naOdile Gertze. Ekandjo okwa ti elalakano lyoku hogolola aakadhona mbaka yatatu, okuhumitha komeho oshituthi shika nomalongekidho ga yoolokathana, noku etapo omalunduluko omanene. “Otuna einekelo muyo kutya yo otaya ka kambadhala noonkondo, okuninga oshituhti shika shikale sha dhenga mbanda, noshi li pamuthika gwopombanda.
Okwa tseyitha ishewe ta ti ehogololo lyaahikingalo mboka taya ka kutha ombinga methigathano ndika otali ka ningwa muMaalitsa 28, ko NBC tv, kopolohalama yoWhatagwan .

Uutekete otau ka landithwa kepandja lyoWebtickets okuza poodola dhaNamibia 250 sigo 600.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here