Amber Rose a zala egala lyaNamibia hali kotha N$15,000

0
64

Omutoolinkundana

WINDHOEK-Amber Rose, ngoka e li omuAmerica e hole omathigathano goku i ulika, omudhani gwiinyandwa ngoka e holike kiikundaneki ye e hole iinima ya nika omithigululwakalo okwa li a thanekwa ti i ulike e li megala hali ithanwa LORD EMH.

Shino oshi li efano lyoshili ndyoka tali ulike kutya Eino Matheus Hamutenya, omunangeshefa gopetameko ngoka a nduluka po egala ndika oku li mokalemo ngele tashi ya pokunduluka po iizalomwa. Rose okwa li a kuminwa uunongo mboka wa longithwa mokutholoma po egala ndika.

Hamutenya ngoka e li omunangeshefa opo ta mene omidhi omuNamibia okwa tseyitha omagala guuyamba. Ngaka ogoludhi lwegala lyasimana noli holike lyoFedora.

Omagala ngoka ha nduluka otaga landwa kooN$15,963 limwe, nenge(iiponda yaBritain 880 ). Ohaga landithwa okupitila moositola dhopaigwana. Omagala ohaga longwa nokutholomwa moshilando shaFlorence, moItaly okuza miilongithwa nenge miipa yongushu. Ngaka ogo oshiholelwa sha za methimbo lyonale ihe oge na ongushu kaa ku na we. Oga longwa moshipa shokalimba go taga tulwa ofulunga yoshiyata oshipu nawa sho silka.

Oga longekeka muunkulungu mboka wa kalela po ethimbo lyonena. Shoka, tashi yoolola ngaka komakwawo oosho taga ulike omidhi omiNamibia dhomunduluki gwago, Hamutenya, endhindhiloko “lyomudhilo’ gwopashitwe ngoka gu li pehala konyala lyoocentimeta 10 konima kolumoho monkuvu yegala kehe.

Omudhilo nguka otagu yoolola omagala ngaka ku galwe ngoka inaaga ndulukwa kuHamutenya. Endhindhiliko ndika olya za komuthigululwakalo omukulu goshiWambo gwEkala polupale. Omukalo omukulu gwaNamibia gokusimaneka Omutango momukunda nenge moludhi lwontumba. Mokukaleka omulilo gwatema poshinyanga uuna omukuluntu kutya omulumentu nenge omukiintu e li megumbo nena otashi ulike okukoleka oonkondo dhe nekalepo lye.

Hamutenya okwa toto ehangano lye LORD EMH lya tseyika nawa muuyuni okuza omumvo 2016.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here