Shiyenga shaNangombe ye ga poolele pevi monooli

0
73

Victoria Kaapanda
ONGWEDIVA

Shiyenga shaNangombe oya loko nawa moshitopolwa shomonooli, omvula ndjono ya ningi ethimbo itaayi loko, oya tameke okuloka iiwike ya zi ko miitopolwa oyindji mOwambo.

Aantu ayehe mba haya longo omapya oya nyanyukilwa omvula sho tayi loko nawa, oshoka oya kala ye yi yuulukwa ethimbo ele ashike ngashingeyi osho ya thiki.

Konyala oyendji oya kala ya kanitha omukumo oshoka kaya li ye wete omvula tayi loko we. Ngashingeyi oya nyanyukilwa omuloka ngono ya tegelele nokugalikana ethimbo nuule, noye wete kutya nuumvo oyendji otaya ka longa neitulemo.
Nonando omvula ya loko nawa moshitopolwa ashihe shomonooli, oya yono po nokukungulula po ongalama onene ndjoka yopokati kOpuwo nOmakange mOsoondaha ya zi ko.
Onzokundaneki yomoshitopolwa shaKunene oya kundana kutya otashi vulika opate ndjino kaya li ya longwa nawa nosha eta omvula yi yi kungungulule po.

Ehangano ndyoka hali ungaunga noopate lyoRoad Authority (RA) olya ti mpoka pwa kumuka ope na uule woometa 300 notaya kumagidha aahingi taya longitha ondjila ndjika ya hinge nawa.
Ehangano ndyoka lya li lya longo ondjila ndjika olya uvaneke wo kutya otali ka shuna etemo momupini, ano taya ka longulula mpoka pwa ningwa oshihakanwa komeya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here