Aapolisi yatatu ya tyapulila Opaasa mondholongo

0
518

Loide Jason
WINDHOEK

Aapolisi ye li yatatu oya tyapulile elondo lyomukulili mondjedhililo sho ya li ya mangwa po mbalambala konima yoshiponga moka mwa dhipagelwa omukwashigwana gumwe, ngoka a si sho a gumwa koshikuti shondjembo sha umbwa kaapolisi mboka omanga ye li miilonga.

Oshiningwanima shika osha li sha holoka Etine lyoshiwike sha zi ko koshikandjohogololo shOutapi moshitopolwa shaMusati, sho omukwashigwana gumwe ngoka a li ta hingi ehauto lyaa na onomola a li a ndopa okukankameka oshihauto she shoka sha li tashi
limibilike aapolisi mboka ya li ye li moshikonga shomopate ya tula po omboloka.

Sho aniwa nduno omuhingi a ndopa okukankama, opolisi oya tokola okulandula ohauto ndjoka nokuninga oonkambadhala adhihe ngaashi tashi vulika okukankameka ohauto ndjoka ihe omuhingi okwa kala ashike ta pula komesho.
Ookatalekonawa mboka ya gandja omulumbo kuKundana oya hokolola kutya kape na onkambadhala inayi longithwa kaapolisi mboka okukala ya lombwela mboka ya li mohauto ya longele kumwe noveta.

“Onkee opolisi sho ya nyengwa oya umbu ooholo mbali mombanda opo ya londodhe mbaka kaaya ye we komeho naashoka taya ningi ihe natango oya tsikile. Opolisi oya umbu nduno oohololo dha landulako ndhoka nani dha gumu gumwe gwomaafalelwa noshowo omuhingi kolutu,” shika osha totomonwa nduno komukuluntu gwopolisi moshitopolwa omo tuu moka Commisal Titus Shikongo. Shikongo ngoka a gandja omulombo komutoolinkundana nguka okwa hokolola kutya shika oshiningwanima shoka sha li tashi vulu okuyandwa ngele omuhingi okwa li a longela kumwe nopolisi ndjoka ya li tayi longo iilonga yawo.

Okwa indile aakwashigwana ya simaneke nokulongela kumwe nopolisi ngele ya hala oku ya hadha oshoka aapolisi oyo tuu mboka ohaya lala inaaya kotha taya kambadhala oku ya gamena noshowo okukwata oombudhi dhoka tadhi ningile aakwashigwana omuyonena.
Nande Shikongo okwa holola euvo lyonayi koshiningwanima shoka okwa ti kutya omadhina gaapolisi mboka ya pewa nale nokuli ya ifutilemo ita vulu oku ga gandja mpanga oshoka omakonaakona omatalala natatango.
Ashike oontaliyiho dhomoshitopolwa moka odha li woo nando dha holola omauvonayi sho aniwa aanambelewa mbaka ya dhitikwa mbalambala konima yoshiningwanima omanga ya lala omutumba taya tidha aakwashigwana mboka inaya hala oku iyutha koompango nomalandulathano.

Shika Shikongo inatya ko sha, okwa ti kutya omakonaakono oge li ashike metifa nota ka tya ko sha ashike uuna ga pwa.
Omahokololo ngoka taga nyuwitha omakutsi oongoka kutya aniwa gumwe gwomwaamboka inaya ehamekwa pethimbo lyoshiponga, okwa hokolola kutya nayo woo epuko lyomuhingi ndyoka oye li mona nokwa li nokuli taya kambadhala okunuka mo mosheenditho.
Oontaliysho odha hokolola woo kutya ngoka a hupu moshiponga naye okwa li a limbililwa kutya omolwashike naanaa omuhingi a li I ihumbata monkalo ndjoka tayi limbilike e ta fadhuka po opolisi.

“Ngele aapolisi oye li moshikonga shomoondjila e taya kankameke ohauto ihe ohauto ndjoka oya fadhuka po nena shoka otashi ulike kutya oye na shoka taya holeke kaashi monike kopolisi shoka nokuli aniwa shi li sha nika oshiponga noonkondo,” osho gumwe a hokolola ngaaka.

Ashike kushika Shikongo okwa ti kutya omuhingi nguka okwa tokola opo a sineye oshihauto shopolisi shoka sha li she mu ya komesho opo a vule okukankama.
“Okusineya oshihauto shopolisi oshi li sha nika oshiponga na inashi pumbwa okuningwa nande okomukwashigwana gontumba. Aakwashigwana naya simaneke aapolisi ye li miilonga,” kapatashu ketanga lyopolisi mOmusati osho a tsu omuthindo ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here