Ekopi loHarders la ya koNoordoewer

0
20

Tuulikki Abraham
LÜDERITZ

Ekopi loHarders olo la danenwe lotete modoolopa yokomunghulofuta Lüderitz odula ya ya 2017, odula yoneudo ola danwa oshikando oshitivali, mehuliloshivike lOpaasa, nospana ei yafindana po ekopi loHarders, ospana yedina Orange Rangers FC ya yambuka koNoordoewer.

Oudano wekopi loHarders owa hovelele mOlomakaya, 31 Maalitsa, tau hulu mu 01 Apilili 2018, pokapale komaudano moLüderitz.
Ospana yoYoungsters FC oyo ya findanene po ekopi eli oshikando shotete mondjokonona odula ya ya,oya dengwa mo yimwe nomiimbodi kospana yoAtlanta Bucks. Oudano owa twikila fiyo eespana adishe di li 10 da dana. Mountain Rangers FC oya denga moDiamond City FC eekoola 4 – 0, Rush Ups FC ta denge mo Atlantic Stars eekoola 4 – 1, Novanam FC ta denge Man United FC eekoola 3 -1 Orange Rangers FC oya denga mo Real Fighters eekoola 5 – 4.

Mountain Rangers oye e ya ponhele onhinhatu eshi a denga mo Rush Ups FC eekola 3 – 0. Orange Rangers FC ta findana po ekopi eshi a denga mo Novanam FC keepelenhi eekola 5 – 4. Novanam FC okwa kendabala okukala pondodo opo a li odula ya ya, ponomola onhivali, opo
a li odula ya ya, eshi ekopi loHarders ladanwa oshikando shotete modoolopa yokomunghulofuta oLüderitz.

Omunashipundi wospana yoNovanam FC Fillemon Fuma, okwa tumbula kutya, elalakano lavo odula yoneudo,ola li okufindana po ekopi loHarders, ashike omolwa outekenika wonhumba, ova ka nyengwa, nova ka ya ngoo nee ponomola onhivali opo yoo va li odula ya ya.

Fuma okwa udaneka ta twikile nomukumo okudeula ospana yaye yo Novanam FC, opo modula tai landula, va tale ngeenge otave ke shi pondola okukala va findana po ekopi loHarders. Greenwell Mouton, oye a tulamo eekola dihapu, nokwa pewa olupandu lokapandi N$10 000.

Ospana yoOrange Rangers FC oyo ya findana ekopi, oya pewa yo noshimaliwa N$100 000, Omanga ospana Novanam FC oyo ye ya ponomola onhivali ya pewa N$50 000, Mountain Rangers FC okwa hekelekwa noshimaliwa shi fike po- N$20 000 e shi e ya ponomola ititatu.
Oudano wa xuuninwa owa li tau ulikwa koradio yomudidimbe pefimbo omakondobolo a li taa li ehete.

Odula ya ya, oudano wekopi loHarders, owa li ashike wakufwa ombinga keespana di li 6 domoLüderitz, ashike neudo oudano owa nenepekwa, wa kwata konyala oshitopolwa ashishe sha //Kharas.

Eespana di li 6 odo dakufile ombinga odula ya ya, odula yoneudo omwawedwa ospana imwe yomoLüderitz, ospana imwe yokoKeetmanshoop, ospana imwe yokoNoordoewer,oshoyo ospana imwe yokoRosh Pinah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here