Nakudhipaga yina nekatana a holoka mompangu

0
573

Loide Jason
OVENDUKA

Omulumentu ngoka a tetagula yina nomakatana sigo eso osho a holoka mompangu yamangestalata gwaShakati Etiyali lyoshiwike shika.Fillemon Uupindi gwomimvo omilongo 38 okwa shashagula yina nomakatana sho aniwa e mu ganda a hulithe po okudhenga ohonda ye.

Oshipotha she osha undulilwa komeso komasiku geli 20 gaJuni opo a kale a mona omukalelipo gwopaveta, go omakonaakono gopolisi ga kale ga pwa.Oshiningwanima shika osha ningwa Osoondaha yoshiwike shika pegumbo lyomutamanekwa sho yina a tokola opo a ka gande omona kaa dhenge we oshitenya she.Shoka tashi tilitha mehokololo ndika ooshoka kutya aniwa omulumentu nguka okuhole sha dhengwa, sho osho nduno sha li she mu tidhitha mo kuyina megumbo lye, nokwa ka ninga lye mwene.Okwa hokololwa kutya omukulukadhi ngoka a adhika ta dhenge ngashingeyi oku li omutitatu oshoka yaali oye mu thiga po nale molokudhengagula kwe.Oontaliyiho ndhoka dha gandja omulombo kuKundana shi na sha noshiningwanima shoka odha hokolola kutya omulumentu nguka okwa li a pwa ohenda oshoka okwa nkapagula yina sigo yimwe yomiilyo yolutu tayi halakana pevi.“Shiyaka oto tondo nokunyanyala. Oonyala niikeho noshowo iikaha oya li ashike pevi mpoka ndele ito ti nokuli omuntu a dhipaga yina ngoka e mu vala , osha li tashi tonditha nookondo,” osho oonzo dhuuyelele dha inekelwa kuKundana dha hokolola ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here